English page Verkkosivu suomeksi

Filtrera på område:

Filtrera efter år:

Nyheter / Alla områden

 • jun
  2017
  22

  Nordisk demensvård får hjälp av tekniska lösningar

  I de nordiska länderna lider nästan en halv miljon människor av diagnostiserad demens och man antar att antalet personer med icke-diagnostiserad demens är stort. Studier visar att demenssjukdomar ökar snabbt och att antalet nordbor som drabbas kommer att fördubblas fra [...]

  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • jun
  2017
  21

  Ny teknik kan minska trycket inom vård och omsorg

  De nordiska länderna står inför stora utmaningar för att klara vård och omsorg till alla medborgare. Välfärdsteknologi har blivit ett viktigt verktyg för att Nordens cirka 1200 kommuner ska klara trycket och fortsätta kunna ge social omsorg av hög klass. Projektet Conn [...]

  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • jun
  2017
  19

  Nyhetsbrevet Nordic welfare 6/2017 ute nu!

  Vill du veta var du hittar Nordens välfärdscenter i sommar lönar det sig att kolla senaste numret av nyhetsbrevet Nordic welfare! Det nordiska samarbetet är som vanligt närvarande på sommarens politiska arenor.

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • jun
  2017
  14

  Nytt inom alkohol-, drog- och tobaksområdet 4/2017 ute nu!

  I senaste numret av vårt nyhetsbrev Nytt inom alkohol-, drog- och tobaksområdet presenterar vi bland annat våra nystartade projekt som handlar om förändrade dryckesvanor bland unga och äldre, alkoholens skador på andra och tobaksrökning i Norden.

  • Folkhälsa
  Läs mer
 • jun
  2017
  14

  Så kan teknik bidra till ett tillgängligt samhälle

  I Norden finns en strävan efter att bejaka människors olika funktionalitet som en normal variation i befolkningen. Tekniska lösningar är en självklar del i den här utvecklingen. Den nya tekniken behöver vara utformad för att fungera för alla och komplettera de egna [...]

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • jun
  2017
  13

  Integration och språkbad på sommarens politiska arenor

  Invandrarkvinnor är underrepresenterade på den nordiska arbetsmarknaden. Men det finns lyckade exempel som handlar om företagande, studier, projekt och stödinsatser - hur gör vi för att dessa exempel ska få mer spridning? Det är temat för en paneldiskussion om integrat [...]

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • jun
  2017
  12

  Goda exempel på lokal missbruksvård i Norden

  Trots att substitutionsvården varierar stort i de nordiska länderna finns ett gemensamt problem: många klienter avbryter vården. En stor del av klienterna upplever att deras åsikter inte hörs. Nordens välfärdscenter arrangerade ett seminarium om vad de nordiska ländern [...]

  • Folkhälsa
  Läs mer
 • jun
  2017
  9

  Unikt möte om funktionshinder när Norden träffas i FN

  Den 13 juni sker något mycket ovanligt i FN-byggnaden i New York. Då arrangeras ett nordiskt evenemang om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. – I Norden ligger vi långt framme när det gäller dessa frågor, säger Nordens välfärdscenters Maria Montefusco so [...]

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • jun
  2017
  8

  Publikation vill bidra till mer välskrivna forskningstexter

  Tredje upplagan av "Publishing Addiction Science" har publicerats. Publikationens syfte är bland annat att få mera välskrivna forskningspublikationer på alkohol-, drog-, tobaks- och beroendeområdet. Forskare Kerstin Stenius och redaktör Tom Kettunen från Nordens [...]

  • Folkhälsa
  Läs mer
 • jun
  2017
  8

  Nyhetsbrevet Nordic welfare 5/2017 ute nu!

  I senaste numret av nyhetsbrevet Nordic welfare lyfter vi fram Magasin 2017 där vi presenterat vårt arbete med allt från integrationsfrågor till välfärdsteknologi.

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
Föregående Nästa 
Visar 1-10 av 143 träffar

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet