English page Verkkosivu suomeksi

Filtrera på område:

Filtrera efter år:

Nyheter / Alla områden

 • apr
  2017
  21

  Nyhetsbrevet Nordic welfare 4/2017 ute nu!

  I senaste numret av nyhetsbrevet Nordic welfare presenterar vi vår nya webbplats om integration. Syftet med webbplatsen är att göra det lättare för dem som arbetar med integrationsfrågor, både när det gäller att hitta ny kunskap och att få inspiration till nya arbetssä [...]

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • apr
  2017
  20

  Nytt inom alkohol-, drog- och tobaksområdet 3/2017 ute nu!

  I senaste numret av nyhetsbrevet Nytt inom alkohol,- drog och tobaksområdet lyfter vi bland annat fram temat äldre och missbruk. Läs också om vår nya publikation där forskare och journalister tipsar varandra för att göra medierapporteringen om alkohol och droger mer [...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • apr
  2017
  7

  Mer faktabaserad medierapportering om alkohol och droger

  Journalister och forskare behöver varandra. Men även om båda yrkesgrupperna arbetar med att förmedla fakta, skiljer sig metoderna åt och det kan uppstå en krock när de möts. Nordens välfärdscenter har tagit fram publikationen ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i [...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • mar
  2017
  29

  Patienter i substitutionsvård åldras tidigt – många kämpar med existentiella frågor

  Två nya norska studier som har publicerats i vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs visar att patienter i substitutionsvård åldras betydligt tidigare än den övriga befolkningen. Patientgruppen väntas växa i framtiden, och det ställer speciella [...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • mar
  2017
  17

  Hon hoppas på en fortsättning för funktionshindersrådet

  Det nordiska samarbetet kring funktionshinder är unikt och bör fortsätta även efter 2017. Det menar Åse Kari Haugeto, ordförande för funktionshindersrådet.

  • Funktionshinder
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • mar
  2017
  16

  Nytt inom alkohol-, drog- och tobaksområdet 2/2017 ute nu

  I senaste numret av nyhetsbrevet Nytt inom alkohol-, drog- och tobaksområdet berättar vi om den första nordiska spelpolitiska konferensen som arrangeras i Helsingfors.

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • mar
  2017
  16

  Nyhetsbrevet Nordic welfare 3/2017 ute nu!

  I senaste numret av vårt nyhetsbrev Nordic welfare har vi bland annat samlat information om nya publikationer om välfärdsteknologi samt om ensamkommande unga i Norden.

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • mar
  2017
  15

  Nordisk konferens om spelpolitik ordnas i Helsingfors

  Den första nordiska spelpolitiska konferensen ”The 1st Gambling Policy Conference: Global Prospects, Nordic Perspectives” arrangeras i Helsingfors i november.

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • mar
  2017
  10

  Ny publikation om universell design och välfärdsteknologi

  Nordens välfärdscenter har tagit fram en ny publikation som lyfter fram goda exempel på hur produkter designats för att öka inkluderingen i samhället för personer med funktionsnedsättningar.

  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • feb
  2017
  28

  Kontroll av konkurrensen, inte bolagisering, för god vård

  Frågan om hur de skattefinansierade social- och hälsovårdstjänsterna ska styras är akut i Finland. Kunskap om hur de andra nordiska länderna reglerar serviceområden med såväl offentliga, kommersiella som ideella aktörer kan ge viktiga perspektiv. Det skriver Kerstin [...]

  • Välfärdspolitik
  Läs mer
Föregående Nästa 
Visar 1-10 av 366 träffar

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet