English page Verkkosivu suomeksi

Samarbete minskar utanförskapet för personer med funktionsnedsättning

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
apr
2017
25

För att få personer med funktionsnedsättning i jobb är det ett välutvecklat samarbete mellan myndigheter och andra aktörer som gäller. Det framkom när Nordens välfärdscenter arrangerade expertseminarium om funktionshinder och arbetsinkludering i Oslo den 19 april.

Ett 50-tal experter från hela Norden var på plats och syftet med seminariet var att få till ett kunskapsutbyte mellan aktörer i de nordiska länderna och att ta fram rekommendationer om framtida satsningar i Nordiska ministerrådets regi.

Samarbete – möjligheter till lärande mellan länderna

Vikten av samarbete mellan olika aktörer är ett hett tema inom både sociala insatser och arbetsliv, ofta framhålls det som en nyckelkomponent för att fler personer med funktionsnedsättning ska komma ut i sysselsättning.

I Danmark arbetar Unges Uddannelsescenter med insatsen Klar til start som hjälper unga med autism att få ett arbete. Insatsen har rönt uppmärksamhet för sin framgång och har blivit populär hos både deltagare och arbetsgivare. I Klar til start samverkar Unges Uddannelsescenter med arbetsgivaren från start till kontrakt.
– Jag tror att samarbetet mellan oss och arbetsgivaren, som likställda parter, är en viktig framgångsfaktor för vår verksamhet, säger Britta Bak, direktör på centret och grundare till Klar til start.

Arbetsgivarens viktiga roll

På temat arbetsgivaren som förändringsagent berättade bland annat programchef Ingrid Ihme om norska Telenors traineeprogram Open Mind. Programmet tar varje halvår in personer med funktionsnedsättning med syfte att efter programslut erbjuda anställning inom företaget. Open Mind är ett bra exempel för att visa att arbetsgivaren kan bidra till positiv förändring som dessutom berikar företaget.
– Programmet ger en typisk win-win-win situation där arbetsgivaren får tillgång till viktig kompetens, deltagare får hands-on erfarenhet och möjlighet till anställning medan samhället får skattebetalare, framhöll Ihme. 

Telenor har tagit programmet till flera andra länder bland annat Sverige men också Pakistan och Indien. Företaget är också den enda nordiska medlemmen i Internationella arbetsorganisationens (ILO) Global Business and Disability Network.

Oslo stad har rönt internationell uppmärksamhet med sitt traineeprogram och har nominerats till Employment For All Awards. Utmärkelsen har tagits fram av de europeiska paraplyorganisationerna European Association of Service Providers for Persons with Disabilities  (EASPD) och European Union of Supported Employment (EUSE).

Seminiariet ger input till nya nordiska satsningar

Diskussioner från seminariet och rekommendationer om framtida nordiska satsningar ska sammanställas till en rapport och presenteras för Nordiska ministerrådet.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig och gratis för nedladdning från Nordens välfärdscenters hemsida.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet