English page Verkkosivu suomeksi

Liknande alkoholattityder bland tonåringar och föräldrar

  • Folkhälsa
aug
2017
9

Tonåringar och tonårsföräldrar i Finland och Norge har rätt liknande attityder gällande alkoholkonsumtion, vilket i sin tur stöder uppfattningen om att generationsklyftan minskar. Det visar en undersökning som har utförts i regi av Nordens välfärdscenters forskarnätverk H20 Nordic. Undersökningen publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Drugs: Education, Prevention and Policy.

I undersökningen fick fokusgrupper bestående av 14-17-åringar och föräldrar till tonåringar framföra sina åsikter om bilder av olika situationer där människor dricker. Bilderna föreställde exempelvis en trädgårdsfest där vuxna dricker i barns närvaro och en stökig hemmafest där en i gänget ligger avslocknad.

Både tonåringarna och tonårsföräldrarna var överens om att de som dricker alkohol bör undvika att tappa kontrollen och att man ska dricka måttligt, om alls, då barn är närvarande. Särskilt tonåringarna poängterade att vuxna borde låta bli att dricka i barns sällskap.

Största skillnaderna i svaren gällde ungas festande. Överlag verkade de vuxna anta att unga uppskattar fylledrickande mer än vad de egentligen gör. Majoriteten av de vuxna ogillade att tonåringar dricker men hade lätt för att dra paralleller till sin egen ungdom. Många unga däremot tyckte att bilderna där människor dricker överdrivet mycket kändes olustiga. Forskarna antar att det beror på att de unga inte hade erfarenhet av en dylik situation och bara använde alkohol i måttliga mängder eller inte alls. De unga som hade upplevt situationer där människor dricker för mycket tog själva i viss mån avstånd från sådant beteende.

Enligt undersökningen verkar föräldrarna i Finland ha en mer tolerant attityd till berusningsdrickande jämfört med de norska föräldrarna. Finländarna dricker sig oftare berusade jämfört med norrmännen och den finländska alkoholpolitiken är också mer liberal vilket antagligen ligger som grund till de mer toleranta åsikterna i Finland, enligt forskarna.

Drugs: Education, Prevention and Policy. Do teenagers’ and parents’ alcohol-related views meet? – Analysing focus group data from Finland and Norway (Öppnas i nytt fönster)

Nätverket H2O Nordic – Alkoholskador på tredje part

Nordens välfärdscenter arbetar vidare med tematiken kring alkoholens skador på andra. Under åren 2017-2019 koordinerar vi ett forskningsnätverk som undersöker i vilka livsfaser personer är särskilt utsatta för andras drickande, vilka skadorna är och under vilka omständigheter de förekommer.

Alkoholskador under olika livsfaser

Händer som skålar med vinglas

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet