English page Verkkosivu suomeksi

Läs om vårt arbete i Magasin 2017!

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
maj
2017
3

Magasinet presenterar Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet.

Läs bland annat en krönika om den nordiska välfärden i tider av kriser eller vårt debattinlägg om en försvagad alkoholforskning som riskerar folkhälsan i Norden.

Vi har tagit fram rekommendationer för hur nordiska beslutsfattare bäst hjälper unga med psykisk ohälsa. Tillsammans med nordiska kommuner har vi skapat en verktygslåda för hur kommunerna ska arbeta med välfärdsteknologi.

Läs också om vårt arbete med integrationsfrågor, funktionshindersfrågor och mycket mer!

Magasinet finns att ladda ner som pdf och du kan också beställa det gratis.

Nordens välfärdscenters Magasin 2017

Ung man som sitter vid havet och ler

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet