English page Verkkosivu suomeksi

Nordiskt demensnätverk

  • Välfärdspolitik

Det måste läggas större fokus på människor med demens eftersom antalet drabbade personer ökar då nordborna lever allt längre. Det är en av grundtanken bakom Nordiskt demensnätverk (2015-2017) som koordineras av Nordens Välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nätverket består av representanter från myndigheter, departement och experter på området.

I de nordiska länderna lider en halv miljon människor av diagnostiserad demens och man antar att antalet personer med icke-diagnostiserad demens är stort. Studier visar att demenssjukdomar ökar snabbt och att antalet nordbor som drabbas kommer att fördubblas fram till år 2050.

Fokus på mindre målgrupper

Nätverket, vars mandatperiod är tre år, vill i synnerhet stärka insatserna och samarbetet gällande mindre målgrupper och de problem de möter.

Målgrupperna och fokusområdena är i första hand:

  • Personer med funktionsnedsättning och demens
  • Personer med etnisk minoritetsbakgrund  och demens
  • Välfärdsteknologi inom demensvården


Nätverket har som mål att bidra till nordisk nytta inom demensområdet bland annat genom att samla och sprida nordisk forskning och god praxis och att främja kommunikationsarbetet inom demensområdet.

Medlemmar i nätverket


Använd grannars goda exempel
för att förbättra demensvården

Kommunal- och landstingspolitiker kan använda sig av goda exempel från de nordiska grannländerna för att förbättra demensvården. Om det var panelen överens när Nordens Välfärdscenter och Ålands landskapsregering arrangerade ett seminarium om demens i samband med den svenska politikerveckan i Almedalen i Visby.

Läs mer om seminariet


KONTAKT

Porträtt av Lars Rottem KrangnesLars Rottem Krangnes
Prosjektleiar/Project manager
Mobil +46 (0) 70 562 45 30

Senast uppdaterad

2017-04-19

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet