English page Verkkosivu suomeksi

Filtrera på område:

Filtrera efter år:

Kurser och konferenser / Funktionshinder

 • Bryt tabut

  2017-09-112017-09-12Händelsen har passerat

  Nordisk konferens om sexuella rättigheter och dubbel utsatthet hos personer med funktionsnedsättning.

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning

  2017-10-102017-10-12Händelsen har passerat

  På kursen behandlas livsomställning och livsstrategier ur olika perspektiv när man lever med en progredierande sjukdom. Teman som kommer att tas upp är kommunikation, barn- och ungdomsperspektiv, psykisk hälsa, kunskap om syn och hörsel, den levda kroppen, att leva med [...]

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Utbildning och arbete på lika villkor

  2017-10-192017-10-19Händelsen har passerat

  FN:s konvention om rättigheterna för personer med funktionshinder ger rätt till utbildning och arbete på lika villkor som för andra. Alla nordiska länder och självstyrande områden har ratificerat konventionen, men hur omsätts rättigheterna i praktiken?

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Gal mii birget - Nog klarar vi oss!

  2017-11-092017-11-09Händelsen har passerat

  Har samer med funktionsnedsättning lika bra förutsättningar för goda levnadsförhållanden som övrig befolkning? Vad säger aktuell forskning och vad anser företrädare för gruppen?

  • Funktionshinder
  Läs mer
Föregående Nästa 
Visar 1-4 av 4 träffar

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet