English page Verkkosivu suomeksi

Filtrera på område:

Filtrera efter år:

Kurser och konferenser / Alla områden

 • Making Sense of Polydrug Use: Challenges and Responses

  2017-08-222017-08-22

  The workshop Making Sense of Polydrug Use: Challenges and Responses will be held on Tuesday 22 August, 2017 in Helsinki. Guest speakers include Aileen O’Gorman (University of the West Scotland, UK) and Franҫois Lamy (Wright State University, USA).

  • Folkhälsa
  Läs mer
 • Fra national demensstrategi til vellykket kommunal praksis

  2017-08-282017-08-28

  Der er mere end 400.000 personer som lever med demens i Norden, og dette tal vil blot stige i de kommende år. Danmark og Norge er allerede på deres anden demensstrategi, mens resten af Norden ikke er kommet lige så langt, det på trods af at alle de nordiske lande har [...]

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • Nordisk dag om dövblindhet 2017 – inspiration till samarbete

  2017-09-042017-09-04

  Nordisk dag om dövblindhet vill inspirera till fortsatt gott samarbete. Här får du ta del av nya forskningsresultat och ny kunskap, samt möjlighet att byta erfarenheter med nordiska kollegor.

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Bryt tabut

  2017-09-112017-09-12

  Nordisk konferens om sexuella rättigheter och dubbel utsatthet hos personer med funktionsnedsättning.

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning

  2017-10-102017-10-12

  På kursen behandlas livsomställning och livsstrategier ur olika perspektiv när man lever med en progredierande sjukdom. Teman som kommer att tas upp är kommunikation, barn- och ungdomsperspektiv, psykisk hälsa, kunskap om syn och hörsel, den levda kroppen, att leva med [...]

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Utbildning och arbete på lika villkor

  2017-10-192017-10-19

  FN:s konvention om rättigheterna för personer med funktionshinder ger rätt till utbildning och arbete på lika villkor som för andra. Alla nordiska länder och självstyrande områden har ratificerat konventionen, men hur omsätts rättigheterna i praktiken?

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • The 1st Gambling Policy Conference: Global Prospects, Nordic Perspectives

  2017-11-062017-11-07

  The 1st Gambling Policy Conference: Global Prospects, Nordic Perspectives is a step towards establishing cooperation and a knowledge exchange in the area of gambling policies in the Nordic countries, with a global outlook. The conference will take place in Helsinki, 6- [...]

  • Folkhälsa
  Läs mer
 • Gal mii birget - Nog klarar vi oss!

  2017-11-092017-11-09

  Har samer med funktionsnedsättning lika bra förutsättningar för goda levnadsförhållanden som övrig befolkning? Vad säger aktuell forskning och vad anser företrädare för gruppen?

  • Funktionshinder
  Läs mer
Föregående Nästa 
Visar 1-8 av 8 träffar

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet