English page Verkkosivu suomeksi

Nyanlända i jobb - en tillväxtfaktor för kommuner

  • Välfärdspolitik

Många kommuner i Norden brottas med negativ befolkningsstatistik och en åldrande befolkning. Kommunernas skatteintäkter minskar och det blir allt svårare att få personal till vård och omsorg.


Samtidigt har glesbygdskommunerna stått för en stor del av flyktingmottagandet. Många menar att migrationen kan utgöra nyckeln till landsbygdens överlevnad. 

Hör hur kommuner runt om i Norden arbetar för att få nyanlända att välja att stanna och bosätta sig i landsbygden. Vi lyfter även framgångsrika exempel på hur man kan förkorta etableringstiden för nyanlända.

Vid seminariet kommer vi att:
• visa hur nyanländas kompetenser och erfarenheter kan utgöra en tillväxtfaktor

• lyfta goda exempel på hur nyanlända snabbare kan komma ut på arbetsmarknaden

• diskutera hur man får till bra samarbeten mellan kommuner, det lokala näringslivet och civilsamhället

• gå igenom vad forskningen säger om integration i områden med negativ befolkningsutveckling

Anmälan: www.lyyti.fi/reg/nyanlanda

OBS! Antalet platser är begränsade.

I samarbete med Nordregio.

Händelsedetaljer

Start: 2017-05-04 - kl 11:00
Slut: 2017-05-04 - kl 16:00
Adress:
Länsstyrelsen Norrbotten, Stationsgatan 5, Luleå
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet