English page Verkkosivu suomeksi

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Målsättningen för funktionshinderspolitiken i de nordiska länderna och självstyrande områdena är inkludering av personer med funktionsnedsättning i alla samhällets områden. Politiken präglas alltmer av rättighetsperspektivet som fått ett globalt uttryck i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD). Nordens Välfärdscenter arbetar med att stötta implementeringen av konventionen.

Samtliga nordiska länder har skrivit under konventionen och den har ratificerats av Danmark, Finland, Sverige, Norge, Färöarna, Grönland och Åland. Island förbereder en ratificering inom snar framtid. Konventionens tilläggsprotokoll om individuell klagorätt har ratificerats av Sverige och Danmark.

Implementering av mänskliga rättigheter är ett av Nordiska ministerrådets fokusområden i Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015–2017. Nordens Välfärdscenter arbetar med att stötta och stärka arbetet med nationellt genomförande och övervakning av FN:s konvention genom flera aktiviteter i enlighet med ministerrådets handlingsplan.

Nordens välfärdscenter koordinerar ett expertnätverk för implementering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Här finns mer information om expertnätverket.

Nordens välfärdscenter ansvarar också för genomförandet av en årlig konferens om implementeringen av FN-konventionen. Konferensen kan också beröra teman som är kopplade till olika artiklar konventionen.

Mer information om konferensen som ägde rum 2015.

Mer information om konferensen som ska äga rum 14-15 november 2016.


 

ARTIKEL

Kvinna med glasögon och keps sitter vid bord och håller föredrag, vänd mot oss.

FN-konvention hyllar mänsklig mångfald men långt kvar till förverkligande

Det var en lång väg från idé till formulering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning men det målet är nått. Nu återstår det ännu en lång väg innan konventionens intentioner förverkligas.

Sveriges flagga Läs mer på svenska

Brittish flag Read more in English


 

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder har också aktiviteter som syftar till att stärka implementeringen av FN-konventionen.

Här kan du följa funktionshindersrådets arbete.

Anna Dahlberg

Sidansvarig

Anna Dahlberg

Samordnare och projektledare funktionshinder

+46-708 298 559

Senast uppdaterad

2017-03-07

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet