English page Verkkosivu suomeksi

Velfærdsteknologi og økonomi

  • Välfärdsteknologi

Detta häfte sätter fokus på välfärdsteknologins effektivitet som ett ekonomiskt redskap. Det finns många goda exempel där betydande resurser har frigjorts i den offentliga sektorn tack vare framgångsrik implementering av välfärdsteknologi.

Detta häftes fokus på ekonomi ska inte förväxlas med fokus på besparingar. Välfärdsteknologi har potential att vara både billigare och bättre. Utöver den ekonomiska potentialen, har välfärdsteknologi påvisbara kvalitetsmässiga fördelar, exempelvis ökad självständighet, empowerment och bättre arbetsmiljö för personalen.

Arbetet med välfärdsteknologi saknar inte utmaningar och är fortfarande nytt för många. Häftet påvisar också den stora potentialen i bättre samarbete på tvärs mellan de nordiska länderna.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Lasse Winther Wehner; Dennis C. Søndergård; Caroline Jonsson; Jessica Gustafsson; Helena Lagercrantz
Publikationsår: 2014
Publicerad: 2014-06-12 13:00:00
ISBN: 978-87-7919-101-3
Antal sidor: 72
Nyckelord:
  • Välfärdsteknologi
Omslagsbild på kille med surfplatta

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet