English page Verkkosivu suomeksi

Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse

  • Funktionshinder

Denna kvalitativa studie är såväl slutrapport i det norska forskningsprojektet «Mennesker med funksjonsnedsettelser og samisk bakgrunn» som den första delrapporten inom ramen för det nordiska projektet "Samer med funktionsnedsättning".

DELRAPPORTEN är ett viktigt bidrag till kunskapen om levnadsförhållanden och större synlighet för samer med funktionsnedsättning och deras familjer. Rapporten beskriver hur det är i Norge och berör positiva och negativa situationer i olika perioder i livet, från barndom och skolgång till arbete, familjeliv och fritid.

ARBETET belyser även i vilken utsträckning samhället tillgodoser rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund.

Mer information om Nordens Välfärdscenters projekt Samer med funktionsnedsättning

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Line Melbøe, Bjørn-Eirik Johnsen, Gunn Elin Fredreheim, Ketil Lenert Hansen
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-04-22 06:00:00
ISBN: 978-91-88213-05-1
Språk: Norsk
Antal sidor: 132
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Tryckort: Stockholm
Nummer: 500
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Funktionshinder
Projektrapportens omslag

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet