English page Verkkosivu suomeksi

Levnadsförhållanden bland samer med funktionsnedsättning i Sverige

  • Funktionshinder

Denna rapport är den andra delrapporten i det nordiska projektet ”Samer med funktionsnedsättning” Det är också en slutrapport för den svenska kvalitativa studien ”Levnadsförhållanden bland samer med funktionsnedsättning i Sverige”.

Syftet med denna studie är att bidra till utökad kunskap om levnadsförhållanden bland samer med funktionsnedsättning i Sverige, om de önskar någon förändring av dessa förhållanden, samt eventuella genusskillnader i dessa avseenden. Jämförelser gjordes med en norsk studie, som tillsammans med denna studie, är en del i ett nordiskt samarbetsprojekt (Bufdir, 2013; Huuva, m fl., 2014; Melbøe m. fl., 2016). Den här studien genomfördes med ett urfolks- och inifrån perspektiv, och med hjälp av kvalitativa intervjuer med 7 vuxna samer (FN, 2007; Bryman, 2012). De var bosatta i Sverige, i olika åldrar, och det var ungefär lika många kvinnor som män.

Här kan du läsa mer om projektet "Samer med funktionsnedsättning"

Svensk version: Levnadsförhållanden bland samer  med funktionsnedsättning i Sverige

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Margaretha Uttjek, Umeå universitet
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-12-07 11:18:00
ISBN: 978-91-88213-13-6
Språk: Svenska, engelska, samiska
Antal sidor: 56
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Tryckort: Stockholm
Nyckelord:
  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet