English page Verkkosivu suomeksi

När samhället inte ser, hör eller förstår

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

FN, Europarådet och EU har i konventioner, handlingsplaner och olika aktiviteter uppmärksammat förekomsten av flerfaldig diskriminering, d.v.s. när människor utsätts för våld och övergrepp utifrån flera aspekter, exempelvis kön och funktionsnedsättning.

Vi vet genom forskning att situationen för flickor och kvinnor med olika typer av funktionsnedsättning är alarmerande. Samtidigt finns det stora utmaningar på rättssäkerhetsområdet när det gäller att skydda personer med funktionsnedsättning från våld och övergrepp.

Nordiska ministerrådet har beställt en rapport med förslag till nordiska samarbetsområden kring könsrelaterat våld och funktionshinder.

I denna rapport beskrivs temat könsrelaterat våld och funktionshinder ur ett nordiskt perspektiv med utgångspunkt i forskning, officiella rapporter och bidrag från en nordisk expertgrupp.

Syftet är att ge en analytisk inblick i ett tema där kunskapsnivån fortfarande är låg, lyfta fram goda exempel och förbättringsförslag samt beskriva mervärdet av fortsatt nordiskt samarbete på området könsrelaterat våld och funktionshinder.

Svensk version: När samhället inte ser, hör eller förstår

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Maria Montefusco
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-05-25 00:00:00
ISBN: 978-91-88213-06-8
Språk: Svenska, sammanfattning på engelska
Antal sidor: 64
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Tryckort: Stockholm
Nummer: 300
Nyckelord:
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
Omslagsbilden visar en kvinna som stäcker fram handflatan mot kameran, som ett stopptecken.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet