English page Verkkosivu suomeksi

Når fortiden er længere end fremtiden

  • Välfärdspolitik

Der er generel interesse for kvalitetsudvikling inden for ældreplejen. Dette skyldes ikke mindst befolkningens ændrede demografiske sammensætning og dermed forventningen om, at langt flere ældre vil få behov for ydelser fremover, men også et ønske om at individualisere og effektivisere ydelserne.

Denne rapport redegør for de forskellige nordiske kvalitetssystemers måder at regulere og styre kvalitet på i ældreplejen. Rapporten er inspireret af Donabedians (1966) definition af opdeling af kvalitet i hhv. strukturelle, processuelle og outcome kvalitetsfaktorer.

Denna rapport, "Når fortiden er længere end fremtiden", är den ena av två inom ramen för projektet "Kvalitet om äldreomsorgen".

Projektet "Kvalitet om äldreomsorgen"

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Tine Rostgaard
Publikationsår: 2015
Publicerad: 2015-05-27 09:00:00
ISBN: 978-91-980800-8-7
Språk: Danska
Antal sidor: 76
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Tryckort: Stockholm
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik
Rapportens omslagsbild på en äldre kvinna

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet