English page Verkkosivu suomeksi

6/09 Volume 26

  • Alkohol och narkotika

Publikationsfakta

Författare: 1) Kouvonen, P. 2) Tryggvesson, K. 3) Pape, H.
Publikationsår: 2009
Publicerad: 2009-12-10 10:00:00
Språk: English
Nyckelord:
  • Alkohol och narkotika
Cover of NAD 6/09 volume 26

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet