English page Verkkosivu suomeksi

Kunskapsläge: Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund

  • Funktionshinder

Nordens Välfärdscenter har på uppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i Norge sammanställt en förstudie om situationen för personer med samisk bakgrund som har en funktionsnedsättning. Arbetet visar att ökad kunskap behövs för att säkerställa likvärdigt stöd för denna grupp.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Kaisa Huuva; Maria Montefusco; Terje Olsen
Publikationsår: 2014
Publicerad: 2014-01-01 14:30:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 39
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Funktionshinder
Framsida av rapporten Kunskapsläge: Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund med endast text.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet