English page Verkkosivu suomeksi

Ældreomsorg i Norden

  • Välfärdspolitik

Frågan om kvalitet i äldreomsorgen är viktig och mer aktuell än någonsin. Avsikten med denna rapport är att skapa en överblick över situationen i Norden och därmed ge varandra inblick i och inspiration till hur utmaningarna inom äldreomsorgen bäst kan mötas.

I takt med befolkningens stigande medelålder blir det under många år framöver en utmaning för de nordiska länderna att tillfredsställa behoven inom äldreomsorgen.
Antalet äldre ökar samtidigt som födelsetalet faller och det blir allt svårare att rekrytera personal till äldreomsorgen.

Prognoser pekar på att gruppen äldre blir långt mer differentierad än någonsin tidigare och kräver mer individuellt anpassad omsorg och vård. Äldreomsorgen ska således tillfredsställa både de resursstarka och dem som har långvariga och kroniska sjukdomar.

Rapporten sätter fokus dels på den nuvarande situationen i Norden, dels på hur vi framöver kan hantera kvalitetsbegreppet och lära av varandras olika kvalitetssystem.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Elizabeth Dahler-Larsen, Tine Rostgaard, Vibeke Høy Worm, Jón Anton Sigurjónsson, Jónas Tór Næs, Harriet Finne-Soveri, Maj-Len Österlund, Sigurveig H Sigurdardottir, Thorstein Ouren, Ann-Kristin Granberg
Publikationsår: 2015
Publicerad: 2015-11-17 10:30:00
ISBN: 978-91-980800-7-0
Antal sidor: 147
Förlag: Navii
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet