English page Verkkosivu suomeksi

Referensgruppens medlemmar

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

 

 

Johanna Hjalmarsson 
Socialförsäkringsenheten

Johanna Hjalmarsson

 

 

 

 

 

Hrafnhildur Tomasdóttir
Arbeidsdirektoratet

Hrafnhildur Tomasdottir

 

 

 

 

Nanna Maria Brostrup Hansen
Socialstyrelsen

Nanna Maria Brostrup Hansen

 

 

 

 

 

Kirsi-Marja Lehtelä 
Institutet för hälsa och välfärd

Kirsi-Marja Lehtelä

 

 

 

 

Ingrid Carina Kobbenes 
Arbeidsdepartementet

Fotografi föreställande Ingrid Carina


 

 

 

Marjun Magnussen
Socialministeriet

Marjun Magnussen

 


Lidija Kolouh-Söderlund

Sidansvarig

Lidija Kolouh-Söderlund

Projektledare, PhD

.

Mobil +46-76 000 2542

Senast uppdaterad

2017-03-13

Nyckelord

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet