English page Verkkosivu suomeksi

Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga? Projektet "Unga in i Norden" har tagit fram förslag på vad samhället behöver förändra och presenterar verksamheter och projekt som visat sig skapa förutsättningar för unga att ta ett steg in i samhället genom antingen studier eller arbete.

Projektet Unga in i Norden fokuserar på ungdomar som lider av eller riskerar psykisk ohälsa, samt deras situation i skolan och senare övergång till arbete och egen försörjning.

Ytterligare ett viktigt tema i projektet har varit förtidspensionering och sjukpension på grund av psykisk ohälsa bland unga vuxna. 

Generella, särskilda och flexibla insatser behövs

Vi har aldrig haft så utbildade och kompetenta unga i Norden som vi har i dag. Samtidigt har vi alltfler unga som uppger att de lider av psykisk ohälsa, samt unga som på grund av olika faktorer riskerar att hamna i sårbara situationer. 

I alla nordiska länder behövs det generella ungdomspolitiska investeringar i kultur-, fritid-, utbildning- och hälsosektorn. Det behövs även särskilda satsningar för individer och grupper som riskerar utanförskap eller psykisk ohälsa.

Projektets policyrekommendationer

Projektet har resulterat i fyra konkreta rekommendationer till de nordiska politikerna. Rekommendationerna finns sammanställda på följande språk:
finska
svenska
norska
danska
isländska

Goda exempel på bra verksamheter som ger unga stöd

I publikationen ”In focus – Mental health among young people” lyfter projektet fram exempel på bra verksamheter och projekt i Norden som ger unga stöd. Dessa verksamheter kan användas som inspiration och är bra exempel på hur man kan möta och stödja unga. 

Beställ eller ladda ner "In focus – Mental health among young people"

Rapporter från projektet

Projektet har gett ut ett antal intressanta rapporter om unga och psykisk hälsa.

Mental health among youth in...

En snabbguide om respektive land/självstyrande område om hur situationen ser ut för unga som riskerar psykisk ohälsa och utanförskap, vilka nationella satsningar som har genomförts och vilka de viktigaste aktörerna är i arbetet med barn och unga. 
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden
Åland 

Når noen må ta regien

Rapporten beskriver och analyserar situationen för unga människor som de själva beskriver den, samt hur tjänstemän, praktiker inom olika välfärdssektorer i de tre länderna beskriver utmaningar, insatser och initiativ som syftar till denna grupp. Rapporten finns även i en kortare engelsk version.
Når noen må ta regien
When someone has to take charge

Relationship between young people and welfare services

Vi vet att den grupp av ungdomar som kallas Neets är mycket heterogen, och att de behöver olika typer av stöd. Det unika med denna rapport är att författarna har identifierat tre huvudkategorier inom Neets-gruppen, och kopplat dessa kategorier till välfärdssektorn. 
Relationship between young people and welfare services

Creating participation for youth with mental health problems

En undersökning av hur olika nordiska välfärdstjänster i Danmark och Sverige arbetar tvärsektoriellt med syfte att skapa delaktighet och stödja unga vuxna med psykiska problem. 
Creating participation for youth with mental health problems

Skolelevers psykiska hälsa

En beskrivning av skolelevers psykiska ohälsa i Sverige med utblickar mot andra nordiska länder. Rapporten lyfter det starka sambandet mellan psykisk ohälsa och prestationer i skolan. 
Skolelevers psykiska hälsa

Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga

En kartläggning av hur socialförsäkringssystemen är organiserade i de nordiska länderna. 
Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga

Vi arbetar med unga i Norden

En kartläggning av  institutioner, myndigheter och organisationer med fokus på psykisk hälsa, arbetet och studier.
Vi arbetar med unga i Norden

Unga in i Norden

Lidija Kolouh-Söderlund

Sidansvarig

Lidija Kolouh-Söderlund

Projektledare, PhD

.

Mobil +46-76 000 2542

Senast uppdaterad

2017-01-30

Nyckelord

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet