English page Verkkosivu suomeksi

Kalendarium - Nordiskt integrationssamarbete

  • Välfärdspolitik

Här hittar du aktuella konferenser och seminarier i de nordiska länderna på temat asyl-, flyktingmottagande och integration.

MARS

 2 -3 mars, Oslo - Erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder
Formålet med konferansen er å få fram kommunenes utfordringer og behov og å dele erfaringer om tiltak, arbeidsformer og erfaringer fra de statlige områdesatsingene. Sammen med presentasjoner fra ulike forskningsmiljøer og internasjonale perspektiv er dette rammen rundt erfaringskonferansen.
Till konferensen:

 28 mars, Oslo - Kulturens rolle i migrasjonens tidsalder
Kulturrådet inviterer til lanseringskonferanse for det nordiske prosjektet Kulturen og frivillighetens rolle i integrering og inkludering. 
Konferansen blir åpnet av kulturminister Linda Hofstad Helleland og statssekretær i Utenriksdepartementet, Elsbeth Tronstad. Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet, håper at så mange kulturaktører som mulig ønsker å komme på konferansen og tror dette blir en fin anledning til å sette fokus på viktige problemstillinger.
Till konferensen:

 31 mars, Tallinn - Immigration to the Nordic-Baltic Region: New Challenges to the Nation States at the Age of Migration
The fifth Nordic-Baltic migration conference is held this year under the title of 'Immigration to the Nordic-Baltic Region: New Challenges for Nation States in the Age of Migration. The migration conference focuses on the new challenges created by the migration era for nation states, including issues concerning the traditional way of life, culture, well-being and also citizenship.
Till konferensen:

 30 mars, Oslo - Oppvekstkonferansen 2017: Parallellsamfunnet - er det oss?
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer til konferanse om oppvekst i Norge med vekt på utenforskap og marginalisering. Richard Wilkinson, forfatteren bak bestselgeren Ulikhetens pris, kommer fra Storbritannia for å snakke om hvordan økte forskjeller påvirker samfunnet, måten vi tenker på og barnas fremtidsmuligheter.
Till konferensen:

APRIL
 5- 6 april, Oslo - Norskkonferansen 2017
Tema for årets norskkonferanse er blant annet arbeidsretting, prosodi, tilpasset opplæring og digital literacy. Det vil bli en presentasjon av den offentlige utredningen som har sett på langsiktige konsekvenser av høy innvandring i tillegg til et innlegg om sårbare stater. Norske verdier vil bli satt under lupen.
Till konferensen:

 20 - 21 april, Oslo - Tiltak for rask og bedre integrering
En konferanse for alle som arbeider med integrering. Den ekstraordinære flyktningsituasjonen i Norge krever både nye og raske grep. Både når det gjelder rask språkopplæring, bosetting, og et arbeidstilbud til innvandrere er viktige områder i et godt integreringsarbeid. 
Till konferensen:

 25 - 26 april, Örebro - Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering
Under Barnrättsdagarna 2017 efterlyses exempel på hur samhället säkerstället de rättigheter som barn i migration har enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning. Det gäller barnens rätt att integreras och inkluderas i vårt svenska samhälle.
Till konferensen:

 26 april, Helsingfors - Nätverksdagen Pakolaisesta kuntalaiseksi
Arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt ordnar en nätverksdag för kommuner som tar emot flyktingar, frivilligorganisationer samt integrationsrelaterade projekt. Nätverksdagen syftar till att främja att aktörer nätverkar samt till att dela god praxis. Evenemanget hålls på finska.
Till konferensen: 

MAJ
 2 -3 maj, Oslo - Konferanse om barnehagen og skolen som sentrum for inkludering og demokratisk medborgerskap
Hvordan kan barnehagen og skolen styrke opplevelsen av tilhørighet og deltakelse for barn og unge, og redusere faren for utenforskap og radikalisering? Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017, og ønsker å prioritere temaet inkludering av utsatte barn og unge i barnehage og skole og fremme demokratisk medborgerskap.
Till konferensen: 

 18 maj, Köpenhamn - Gode børneliv for flygtninge i Danmark  
Center for Børneliv og Dansk Flygtningehjælp inviterer fagprofessionelle til forskningsbaseret, tværfaglig konference med fokus på flygtningebørns liv og trivsel i Danmark. Dagen vil byde på oplæg, der både giver baggrundsviden og nye redskaber.
Till konferensen:

 28 30 maj, Reykjavík - IFSW European Conference 2017 - Marginalization and Social Work in a Changing Society
The conference will encourage social workers from all over Europe to engage in a stimulating professional discussion on how social work is evolving with new groups being marginalized in Europe. Indicative themes are Human Rights, Social work and the Educational system, Social work without borders- Immigrants, Challenges in Social work with people with Disabilities etc.
Till konferensen:

 29 - 30 maj Reykjavík - Nordic Asylum Law Seminar
Seminar hosted by the University of Iceland Human Rights Institute and the Nordic Institute for Migration and Refugee Policy, in cooperation with the Icelandic Research Fund Centre of Excellence on Mobilities and Transnational Iceland.
Till konferensen: 

JUNI
 1 juni, Stockholm - Metrex: Att planera för social sammanhållning
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen är i år värd för Metrex internationella vårkonferens 2017. Temat är social sammanhållning. Aktuell forskning pekar på betydande socioekonomisk segregation i många europeiska huvudstäder, inte minst i Stockholm. Detta är en av de största utmaningarna som Stockholmsregionen, och många andra storstadsregioner, måste ta itu med.
Till konferensen:

 6 juni, Aarhus - Gode børneliv for flygtninge i Danmark 
Center for Børneliv og Dansk Flygtningehjælp inviterer fagprofessionelle til forskningsbaseret, tværfaglig konference med fokus på flygtningebørns liv og trivsel i Danmark. Dagen vil byde på oplæg, der både giver baggrundsviden og nye redskaber.
Till konferensen:

 12 - 13 juni, Åbo - The Religious and Ethnic Future of Europe: An International Conference
Europe is undergoing significant demographic changes due to an aging population and increased immigration. This expert symposium will gather internationally leading experts to discuss the cultural, ethnic and religious aspects of this ongoing demographic shift. 
Till konferensen: 

 14 - 16 juni, Åbo - The 20th Nordic Demographic Symposium
The main theme of the NDS2017 will be Demography and Social Inequalities. The invited keynote speakers will address social inequalities from different perspectives, but contributions to the parallel sessions are welcome from all areas of demographic research.
Till konferensen:

 18 - 21 juni, Stockholm - Geographies of inequalities
The topic for the 7th Nordic Geographers Meeting is: Where are we now? What are the important challenges we have to deal with today? What kinds of spatial and social differences are the most urgent to try to understand? Do we have operational concepts for analyzing today's inequalities or do we need conceptual improvements? 
Till konferensen: 

 30 juni - 1 juli Til topps
Til Topps er årets sprekeste integreringsarrangement, der det flerkulturelle og frivillige Norge går sammen. Norges Røde Kors arrangerer Til Topps i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og Den norske Turistforening.
Till arrangemanget: 

JULI
 7 - 9 juni, Oslo - Diversity and Inclusion Management – tools for creating fruitful work environment, organization culture and competitive advantage

Diversity management can be seen as an internal process aiming at creating a positive work environment by taking individual differences into consideration. Diversity is about acceptance and respect. On the other hand, diversity is also a cause of misunderstanding, suspicion and conflict in the workplace that can result in absenteeism, poor quality, low morale and loss of competitiveness.
Till konferensen: 

 12-22 juni, Bergen - Bergen Summer Research School
Six disciplinary courses will next summer focus on migration, the role of higher education, global health, water management, poverty, and the impact language has on global challenges. The courses will be tied together by common sessions on research tools, writing and presentation skills, joint keynotes by high-profile researchers, plenary discussions, and an excursion into the Norwegian waterscape.
Till konferensen:

AUGUSTI
 21-23 aug, Bergen - Globalisation at the Crossroads 
Do you take an interest in development research and global challenges?
Are you keen to challenge globalisation, to tackle inequalities, to query boundaries, to join the flow of ideas? 
Till konferensen: 

 22 - 25 aug, Aalborg - 12:e Nordiske folkesundhedskonference 2017
Folkesundhedsarbejdet i velfærdssamfund under forandring – Hvordan skaber vi socialt bæredygtige løsninger? Konferencen ønsker at sætte retning, ambition og vision for folkesundhedsarbejdet i Norden. Desuden er et væsentligt formål at skabe rum for udveksling af viden, erfaring og inspiration på folkesundhedsområdet for de nordiske lande.
Till konferensen:

SEPTEMBER
 13 -14 nov, Bergen - Nordisk konferanse om voksnes læring og inkludering i samarbeid med Nordisk nettverk for voksnes læring
Till konferensen:

OKTOBER
 30 - 31 okt, Oslo - Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere 17
Nye veier og metoder inn i arbeidslivet. For 6. år på rad arrangerer JobbAktiv konferansen «Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere». Som alltid har JobbAktiv fokus på de praktiske ideene, slik at veien til endring skal være kort.
Till konferensen:


 30-31 okt, Oslo - Språk – nøkkelen til integrering
En konferanse for alle som arbeider med språk og integrering!
Språk og integrering går sammen som hånd i hanske. Vi har i samarbeid med Fagbokforlaget, og satt sammen en konferanse som fokuserer på vekselvirkningen mellom språk og integrering. Dette er en møteplass for voksenopplæring, Nav, arbeids og inkluderingsfeltet, samt flyktningetjenesten.
Till konferensen: 

NOVEMBER
 1 - 4 nov, Stockholm - 10th European Public Health Conference – Sustaining resilient and healthy communitie
Många europeiska samhällen står inför nya utmaningar i att tillhandahålla förebyggande och behandlande tjänster. Migration, en åldrande befolkning, klimatförändringar, politiska omvälvningar och åtstramningsåtgärder hotar möjligheterna att tillhandahålla rättvisa tjänster med hög kvalitet. 
Till konferensen: 


Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har exempel på konferenser på temat integration. Mejla

Kristin Marklund

Sidansvarig

Kristin Marklund

Projektledare

+46 70 917 06 03

Senast uppdaterad

2017-03-16

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet