English page Verkkosivu suomeksi

Om projektet

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Universell utformning och tillgänglighet är en förutsättning för att kvinnor, män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra.

DET HÄR PROJEKTET syftar till att formulera nordisk nytta med samarbete om universell utformning. En nordisk expertgrupp ska formulera rekommendationer till beslutsfattare. Projektet ska också samla kunskap om hur nordiska länder och självstyrande områden förverkligar ambitionen om ett samhälle för alla oavsett funktionsförmåga, en målsättning som involverar olika sektorer i samhället och flera politiska områden. Projektet är en del av paraplyprojektet Funktionshindersperspektiv, kön och mångfald.

KUNSKAPSINSAMLINGEN kommer inte att innefatta någon litteraturstudie men utgår ifrån insamlat material från medlemmar i en expertgrupp. Kunskapsinsamlingen gäller främst utformingen av fysiska och digitala miljöer och inte individuell anpassning och välfärdsteknologi.
Gruppen ska under projekttiden diskutera områden och former framtida nordiskt samarbete om universell utformning. Experterna kommer att vara rådgivande gentemot nordiska ministerrdåets sekretariat gällande ministerrådets eget arbete för förbättrad tillgänglighet i sin verksamhet.

Klicka här för att läsa nordiskt charter om universell utformning

Senast uppdaterad

2017-03-08

Nyckelord

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet