English page Verkkosivu suomeksi

"Allas pengar är lika mycket värda"

 • Alkohol och narkotika
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi

- Jag föreslår en nordisk konferens om turismfrågor och tillgänglighet! Det är Magnus Berglund, Scandics tillgänglighetsambassadör, som med emfas trycker på för att få till ett nordiskt samarbete på området. Argumenten är övertygande:

Magnus Berglund står brevid sin hund Dixi, som bär Magnus väska i munnen.- Få har förstått vilken enorm marknad som öppnas genom en satsning på tillgänglighet, säger han. Här finns en ouppfylld potential för näringslivet.

Scandics framgångsrika arbete med tillgänglighet har uppmärksammats och prisats många gånger. I grunden finns en vilja att uppfylla en ofta uttalad avsikt, att alla människor är lika mycket värda, med konkret innehåll bortom orden. Men företag lever inte av beröm och axelklappar allena. För att en satsning ska vara långsiktigt hållbar måste den också vara lönsam. Scandics satsning på tillgänglighet är just det.

- 2005, efter vår satsning på tillgänglighet och utbildning för all personal, tog vi under ett år 15.000 hotellnätter från våra huvudkonkurrenter, säger Magnus Berglund. Och det bara på konferensdelen, sedan tillkom enskilda och grupper.

Stor chans för näringslivet

Det handlar i mångt och mycket om sunt förnuft: med ca 15-20 procent av befolkningen med någon form av funktionsnedsättning, med större andel äldre som dessutom har pengar och med ökat resande, säger det sig självt att summorna det handlar om är enorma.
- En enda person med funktionsnedsättning kan påverka lokaliseringen av en konferens med hundratals deltagare, nämner Magnus Berglund som ett exempel .

På motsvarande sätt kan en persons preferenser påverka en hel familjs semesterbeslut. Magnus Berglund är övertygad om att en samordnad nordisk satsning på tillgänglighet skulle innebära en stor och lönsam fördel för turistnäringen i hela Norden.

Lönsamt satsa på tillgänglighet

Han påpekar att den här typen av frågor ofta blir hänvisade till socialdepartementet, men så vill han inte ha det.
- Det här är en viktig ekonomisk fråga, en fråga som angår dem som ansvarar för näringslivs- och turistfrågor. Det handlar om hur man på bästa sätt ska ta emot alla gäster, om att allas pengar är lika mycket värda. Därför behöver vi mötas, över de nordiska gränserna, exempelvis på en konferens, och prata om hur vi ska bli bättre på tillgänglighet.

Magnus Berglund med sin hund DixiFAKTA

 • Magnus Berglund talade inför expertgruppen för universell utformning och tillgänglighet, som har i uppgift att skriva rekommendationer till de nordiska samarbetsministrarnas expertgrupp för hållbar utveckling. Rekommendationerna tillsammans med en rapport om ämnet förväntas bli klara tidig vår 2016.
 • Magnus Berglund är Scandics hotellkedjas tillgänglighetsambassadör sedan 2003. Kedjans arbete med tillgänglighet är en integrerad del av verksamheten på alla plan, från byggande och renovering till personalens arbets- och förhållningssätt. Grundinställningen är att alla gäster är välkomna och kan bo på ett Scandichotell. Anställda genomgår en onlineutbildning i tillgänglighet och följer en checklista med 110 punkter.
 • Magnus Berglund kan välja och vraka bland inbjudningar att hålla tal. Han har talat inför FN i Genève, på kongresser och för regeringar. Företagets policy har vunnit flera priser.
 • Ca 1 miljard människor, d.v.s 15 procent av jordens befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Det har också över 50 miljoner människor i Europa varav ca 2,5 miljoner i de nordiska länderna.
 • Turismen i världen ökar med drygt 5 procent per år.
 • 2013 omsatte turismen bara i Sverige totalt 284 miljarder kronor, varav utländska besökare stod för 106 miljarder.

 

De båda bilderna ovan är publicerade under Creative Commons-licens.

Senast uppdaterad

2017-03-07

Nyckelord

 • Alkohol och narkotika
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet