English page Verkkosivu suomeksi

Nordiskt samarbete om universell utformning och tillgänglighet

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Universell utformning och tillgänglighet är en förutsättning för att kvinnor, män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra.

DET HÄR PROJEKTET syftar till att formulera nordisk nytta med samarbete om universell utformning. En nordisk expertgrupp ska formulera rekommendationer till beslutsfattare. Projektet ska också samla kunskap om hur nordiska länder och självstyrande områden förverkligar ambitionen om ett samhälle för alla oavsett funktionsförmåga, en målsättning som involverar olika sektorer i samhället och flera politiska områden. Projektet är en del av paraplyprojektet Funktionshindersperspektiv, kön och mångfald.

Mer om projektet läser du här


ARTIKLAR

Teckning av ung kille som sitter vänd mot oss med armbågarna lutande på bordet framför.Samarbete krävs för att skapa ett tillgängligt Norden

Visionen om ett Norden som i livets alla aspekter är tillgängligt för alla har alltid varit i fokus inom det nordiska samarbetet. För att förverkliga visionen behövs samarbete såväl mellan länderna som mellan politikområden och branscher. Nordens Välfärdscenter har utarbetat förslag på samarbetsområden.

Ladda ner och läs publikationen Norden för alla


 

Porträttbild av Magnus Berglund med sin rehabhund Dixi"Allas pengar är lika mycket värda"

Magnus Berglund, hotellkedjan Scandics tillgänglighetsambassadör, föreslår en nordisk konferens om turism och tillgänglighet.

Det gjorde han när han talade inför expertgruppen för universell utformning och tillgänglighet vid ett möte i Reykjavik.

- Få har förstått vilken enorm marknad som öppnas genom en satsning på tillgänglighet, säger han. Här finns en ouppfylld potential för näringslivet.

Läs hela artikeln här


 

KONTAKT

Bild på Maria MontefuscoMaria Montefusco
Projektledare
+46 8 545 536 13
+46 76 1992807
Epost: 

Senast uppdaterad

2016-12-22

Nyckelord

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet