English page Verkkosivu suomeksi

Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem

  • Välfärdspolitik

Nordens Välfärdscenter arbetade med projektet "Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem". Vi har samlat in kunskap om exempel på insatser som förbättrar situationen för barn i familjehem.

Pojke med skateboard


 

Turné i de nordiska länderna

Under 2015 besökte vi de nordiska länderna med vår seminarieturné där vi satte fokus på barn i fosterhem.

Vi lyfte fram ungdomarnas perspektiv och förmedlade deras råd om hur man bör förändra förhållningssätt och förbättra arbetsmetoder. Vi beskrev det aktuella kunskapsläget och lyfte fram vilka faktorer som minskar risken för framtida utanförskap.

En av de främsta faktorerna har visat sig vara en lyckad skolgång. Vidare är det viktigt att barnen genomgår systematiska hälsoundersökningar för att förhindra att de utvecklar allvarliga sjukdomar senare i livet.

Ladda ner presentationen från seminariet i Reykjavik (.pdf, 2.2 mb)


 

Unga hade huvudrollen under slutkonferensen

Slutkonferensen i projektet ägde rum 23-24 mars 2015. Under den första dagens föredrag presenterade Bo Vinnerljung (bilden), huvudförfattare till projektrapporten, bakgrunden med mycket oroande fakta om fosterbarns livssituation. Både han och andra talare presenterade konkreta och genomförbara förslag på förbättringar i samhällets vård av barn i fosterhem.

Under den andra dagen hade ungdomar huvudrollen. Några av deltagarna från ungdomssamlingen på Biskops Arnö berättade under konferensen om sina erfarenheter och om hur samhället ska kunna bli bättre på att förbättra fosterbarns situation.

Ta del av presentationerna


Om projektet

Under två års tid drev Nordens Välfärdscenter ett projekt om tidiga insatser till familjer och barn (se länk nedan). Projektet avslutades 2012. Under det projektet genomfördes samlingar med ungdomar som varit placerade i familjehem eller på institution. Vid dessa samlingar kom ungdomarna med förslag på hur man kan förbättra placerade barns situation.

Forskning visar att både barn som lever i familjehem och vuxna som i ungdomen levt i familjehem på flera sätt har sämre livskvalitet än andra barn och vuxna. I dag finns en hel del kunskap om hur man kan förbättra fosterbarnens situation.

Syftet med projektet var att genom nordiskt samarbete minska risken för marginalisering av familjehemsbarn. Projektet identifierade, spred kunskap om och exempel på goda insatser som kan förbättra situationen för fosterhemsplacerade barn i Norden, på både kort och lång sikt.

Projektet hade fokus på fyra områden:

  • Före placering
  • Under placering
  • Efter placering
  • Ungdomars egna förslag

 

 Om det avslutade projektet om tidiga insatser till familjer och barn 

Senast uppdaterad

2017-03-17

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet