English page Verkkosivu suomeksi

H2O Nordic – Alkoholskador på tredje part

Nordens välfärdscenter grundade forskarnätverket H20 Nordic år 2013 för att arbeta med tredjepartsperspektiv inom alkoholforskningen. Projektet avslutades 2016 men ett nytt projekt kring tematiken alkoholens skador på andra under hela livsloppet kommer att starta år 2017.

Projektresultat

Projektets centrala resultat har sammanställts i publikationen
"The ripple effect of alcohol - Consequences beyond the drinker" (2016)

Tre arbetsgrupper

Samarbetet kring H2O Nordic har skett i tre metodologiska arbetsgrupper. Nordens välfärdscenter har fungerat som sekreterare för de tre undergrupperna och koordinerart projektet.

H2O Nordic-arbetsgrupperna:

Registerbaserade studier om alkoholskador på tredje part

Ordföranden: Kirsimarja Raitasalo, Institutet för hälsa och välfärd (FI) och Kim Bloomfield, Center for rusmiddelforskning, Aarhus Universitet (DK)

Surveystudier om alkoholskador på tredje part 

Ordföranden: Mats Ramstedt och Erica Sundin, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning CAN (SE)

Kvalitativa forskningsprojekt om alkoholskador på tredje part

Ordförande: Jukka Törrönen, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD (SE)

Koordinerare

Nina Karlsson, Nordens välfärdscenter 

Webbnyheter

Ny publikation: Hur påverkas du av andras drickande? (21/9 2016)

Hur påverkas vi av andras drickande? (4/2 2016)

Nordiskt forskningssamarbete om hur andras alkoholkonsumtion påverkar oss (26/11 2014)

Nordens Välfärdscenter koordinerar forskning om hur omgivningen påverkas av andras alkoholbruk (8/4 2014)

Protokoll och dagordningar

Agenda: Alcohol´s harm to others research seminar (4-5/5 2015, .pdf 213 kB)

Protokoll: Alcohol´s harm to others research seminar (1-2/4 2014, .pdf 453 Kb)

Agenda: Alcohol´s harm to others research seminar (1-2/4 2014, .pdf 350 Kb)

Om tredjepartsperspektivet

Tredjepartsperspektivet på alkoholrelaterade skador ger en bredare förståelse för hur alkohol påverkar samhället. Det kan handla om ekonomisk belastning av social- och hälsovården eller hur vården iakttar och når de personer som berörs av andras alkoholkonsumtion.

Skadorna kan ske både på det privata och offentliga planet. Till exempel skador på barn och partner till personer med alkoholproblem, otrygghetskänslor på offentliga platser eller berusade personer vars beteende upplevs störande.

Tredjepartsperspektivet kan kopplas till de nykterhetsideologier som startade för 100 år sen. Efter ett mera individcentrerat utgångsläge under senare delen av 1900-talet har ett bredare skadeperspektiv igen blivit aktuellt. Flera forskningsprojekt pågår och planeras både i Norden och internationellt.

Bakgrund                                                                              

Nordens välfärdscenters samarbete med de nordiska forskarna inleddes våren 2013 då vi ordnade ett seminarium om temat alkoholskador på tredje part. Över 20 nordiska och internationella forskare deltog i seminariet.

Under seminariet kartlades forskningsverksamhet med tredjepartsperspektiv i Norden, vilka framtidsplanerna är och dessutom sonderades möjligheter att samarbeta för en ökad jämförbarhet mellan nordiska studier.

Under mötet hördes också några internationella inslag, bland annat från Australien, där en del större forskningsprojekt med tredjepartsperspektiv nyligen har utförts.

Agenda: Alcohol´s harms to others research seminar (Stockholm 2013, .pdf 363 Kb)

H20 Nordic-forskningsgruppen

H20 Nordic-nätverket i Stockholm, november 2014

Nina Karlsson

Sidansvarig

Nina Karlsson

Projektledare Alkohol- och narkotikaforskning

Tel. dir. +358-207 410 880

Mobil +358-45 872 0270

Senast uppdaterad

2017-03-14

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet