English page Verkkosivu suomeksi

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Alla de nordiska länderna och självstyrande områdena i Norden har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att konventionen är en självklar utgångspunkt för det nordiska samarbetet som relaterar till funktionshinder.

Implementering av mänskliga rättigheter är ett av Nordiska ministerrådets fokusområden i Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015–2017.

Nordens välfärdscenter arbetar med att stötta och stärka arbetet med ett nationellt genomförande och övervakning av FN-konventionen. För att genomförandet ska bli effektivt behöver även kommuner och funktionshindersorganisationer inkluderas. 

Den här sidans syfte är att ge en liten inblick i ländernas och de självstyrande områdenas arbete med att genomföra FN-konventionen. Sidan vill också visa på inspirerande exempel på hur detta görs på kommunal nivå och i andra projekt.

I tabellen nedan ser du statusen för hur hur arbetet med att genomföra FN-konventionen ser ut just nu i respektive land och självstyrande område. Om du behöver mer information kan du kontakta projektledare .

Alla länder har ratificerat FN-konventionen. Danmark har skrivit under och ratificerat protokollet, rapportcykeln påbörjades 2013 och avslutades 2014. Finland har skrivit under och ratificerat protokollet men inte påbörjat någon rapportcykel. Färöarna har skrivit under och ratificerat protokollet. Rapportcykeln påbörjades 2013 och avslutades 2014. Grönland har skrivit under protokollet men det är inte ratificerat. Rapportcykeln påbörjades 2013 och avslutades 2014. Island har skrivit under protokollet men inte ratificerat det. Rapportcykeln har inte påbörjats. Norge har har skrivit under protokollet men inte ratificerat det. Rapportcykeln inleddes 2015 och avslutades 2016. Sverige har skrivit under protokollet och ratificerat det. Rapportcykeln inleddes 2012 och avslutades 2014. Åland har skrivit under protokollet och ratificerat det. Rapportcykeln har inte påbörjats.

Kommande evenemang

  • FN-konferensen den 19 oktober i Stockholm

  • Nordiskt symposium om funktionshinder

I novemeber 2016 arrangerade Nordens välfärdscenter en konferens på Åland om FN:s rättigheter för unga med funktionsnedsättning. Där diskuterade ämbetsmän, forskare och organisationsföreträdare hur dessa rättigheter omsätts i praktiken i de nordiska länderna. 

De kom bland annat fram till att Norden delar många likvärdiga utmaningar och bör därför bli bättre på att utbyta erfarenheter. I klippet nedan kan du höra mer om konferensen.

Anna Dahlberg

Sidansvarig

Anna Dahlberg

Samordnare och projektledare funktionshinder

+46-708 298 559

Senast uppdaterad

2017-04-19

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet