English page Verkkosivu suomeksi

”Tidiga insatser är billiga, sena insatser är dyra”

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
jan
2017
25

- Vi kan utforma bra stöd till unga som lider av psykisk ohälsa om vi ser till att de får inflytande och om vi tar tillvara deras kompetens. Ungdomarnas eget perspektiv får aldrig glömmas bort, säger projektledare Lidija Kolouh-Söderlund på Nordens välfärdscenter.

Den 20 januari samlade Nordens välfärdscenter 200 deltagare från hela Norden till en konferens i Oslo som handlade om ungas psykiska hälsa, med koppling till studier och arbete. Det var forskare, tjänstemän, politiker, praktiker och ungdomar som kom samman för att prata om ungas psykiska hälsa. Nordens välfärdscenter har arbetat med frågan om ungas psykiska hälsa i ett flerårigt projekt.

Deltagarna fick höra om verksamheter som genom tvärsektoriellt arbete och multikompetenta team lyckats bra med att skapa förutsättningar för unga att stärka sin självkänsla och ta ett steg in i samhället genom studier eller arbete. En sak som deltagarna tyckte var viktigt var att ungdomarna själva, dem det handlar om, fick komma till tals.

- Även om frågor om unga och psykisk ohälsa är komplexa så handlar det inte om raketforskning. Ungdomar vill bara bli lyssnade på, respekterade och känna sig sedda för dem de är. De vill slippa bli stämplade och bemötta med diagnoser eller dylikt. Har man den grunden, då kan man fixa det, säger Adam Werner som arbetar som volontär i föreningen Tilia i Sverige, en ideell organisation för unga med psykisk ohälsa.

Konkreta rekommendationer

Nordens välfärdscenter har under tre år arbetat med att ta fram lägesrapporter om situationen för unga med psykisk ohälsa i de nordiska länderna och Grönland, Färöarna och Åland. Nu har en referensgrupp tagit fram fyra konkreta rekommendationer till politiker och andra beslutsfattare i Norden. Rekommendationerna anger vad samhället behöver investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga.

- Ohälsotalen bland unga på grund av psykisk ohälsa ökar och sätter krokben för deras etablering i vuxenvärlden och arbetslivet. Vi har blivit bättre på att samverka och arbeta tvärsektoriellt i hela Norden – men vi kan göra mer och bättre. Ungas psykiska välmående är en viktig fråga för ett bärkraftigt Norden, säger Lidija Kolouh-Söderlund som varit projektledare för arbetet. Hon fortsätter:

- Det finns stort behov av lättillgängliga och ungdomsvänliga verksamheter för unga som mår dåligt, en plats dit de kan gå och där inget problem är för litet eller för stort. Tidiga insatser är billiga och sena insatser är dyra, avslutar Lidija Kolouh-Söderlund. 

Mer om Unga in i Norden

Filmreportage från konferensen där du får möta fler av ungdomarna som medverkade (öppnas i nytt fönster)

Inspelning av hela konferensen (öppnas i nytt fönster

Projektets rekommendationer (broschyr att beställa eller ladda ner)

Samtliga rapporter från projektet

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet