English page

Organisationerna som får dela på en och en halv miljon

  • Funktionshinder
feb
2017
22

Varje år delar Nordens välfärdscenter ut drygt en och en halv miljon kronor som ska stimulera nordiskt samarbete om funktionshinder. I år får 37 organisationer dela på pengarna.

Inför 2017 sökte 44 stycken funktionshinderorganisationer pengar via den så kallade ”stödordningen” som delas ut varje år. Målet med stödordningen är att organisationer i Norden ska få chansen att mötas, samarbeta och utveckla projekt tillsammans. Kravet är att aktiviteterna på något sätt ska främja de intressen och frågor i samhället som rör personer med funktionsnedsättning. 

Exempel på projekt som har fått stöd inför 2017 är: Nordiskt ungdomsläger för ungdomar med dövblindhet, Nordiskt Parkinsonråds konferens, möte i nordisk samarbetsgrupp för ADHD-organisationerna, ungdomskonferens om nordiskt samarbete mot fördomar mot ungdomar med funktionshinder, årsmöte i HIV Norden, nordiskt möte om nyanlända flyktningar med polio. Samtliga organisationer som har sökt pengar har fått besked via mejl. 

Nordens välfärdscenter lanserade hösten 2016 ett nytt och förenklat elektroniskt system för de organisationer som ville skicka in en ansökan. Även rapportering och redovisning sker nu i det nya systemet.  

I höst är det återigen möjligt att söka stöd inför 2018. Här hittar du mer information om stödordningen.

Lista över samtliga organisationer som fått stöd för 2017. (PDF)

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet