English page Verkkosivu suomeksi

Vi livesänder seminarium om ungas psykiska hälsa

  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik
jan
2017
19

Hade du inte möjligheten att delta på vår konferens ”Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete och utbildning" den 20 januari? Då kan du se vår inspelning av dagen.

Se inspelningen (öppnas i ett  nytt fönster)

Konferensen markerar slutet på projektet "Unga in i Norden" vars syfte varit att ta fram aktuell kunskap samt inspirera och konkretisera för beslutsfattare vad man ska investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga. 

Projektets policyrekommendationer


Projektet har resulterat i fyra konkreta rekommendationer till de nordiska politikerna. Rekommendationerna finns sammanställda på följande språk:
finska
svenska
norska
danska
isländska

Intressanta publikationer

Projektet har gett ut ett antal intressanta rapporter om unga och psykisk hälsa.

Mental health among youth in...

En snabbguide om respektive land/självstyrande område om hur situationen ser ut för unga som riskerar psykisk ohälsa och utanförskap, vilka nationella satsningar som har genomförts och vilka de viktigaste aktörerna är i arbetet med barn och unga. 
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden
Åland 

In Focus - Mental Health among Young People

Rapporten lyfter elva noga utvalda verksamheter i Norden som är utvärderade och som har bra resultat i arbetet med unga. 
In Focus - Mental Health among Young People

Når noen må ta regien

Rapporten beskriver och analyserar situationen för unga människor som de själva beskriver den, samt hur tjänstemän, praktiker inom olika välfärdssektorer i de tre länderna beskriver utmaningar, insatser och initiativ som syftar till denna grupp. Rapporten finns även i en kortare engelsk version.
Når noen må ta regien
When someone has to take charge

Relationship between young people and welfare services

Vi vet att den grupp av ungdomar som kallas Neets är mycket heterogen, och att de behöver olika typer av stöd. Det unika med denna rapport är att författarna har identifierat tre huvudkategorier inom Neets-gruppen, och kopplat dessa kategorier till välfärdssektorn. 
Relationship between young people and welfare services

Creating participation for youth with mental health problems

En undersökning av hur olika nordiska välfärdstjänster i Danmark och Sverige arbetar tvärsektoriellt med syfte att skapa delaktighet och stödja unga vuxna med psykiska problem. 
Creating participation for youth with mental health problems

Skolelevers psykiska hälsa

En beskrivning av skolelevers psykiska ohälsa i Sverige med utblickar mot andra nordiska länder. Rapporten lyfter det starka sambandet mellan psykisk ohälsa och prestationer i skolan. 
Skolelevers psykiska hälsa

Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga

En kartläggning av hur socialförsäkringssystemen är organiserade i de nordiska länderna. 
Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga

Vi arbetar med unga i Norden

En kartläggning av  institutioner, myndigheter och organisationer med fokus på psykisk hälsa, arbetet och studier.
Vi arbetar med unga i Norden

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet