English page Verkkosivu suomeksi

Ungas psykiska ohälsa i fokus på toppmöte

  • Välfärdspolitik
feb
2017
16

Ungdomar med psykisk ohälsa behöver lättare få tillgång till tidiga och ungdomsvänliga insatser. Det är något som Nordens välfärdscenters Lidija Kolouh-Söderlund tänker rekommendera när hon i februari är med på Nordiska ministerrådets toppmöte och konferens om ungas psykiska ohälsa.

När Norge 2012 hade ordförandeskapet i det Nordiska ministerrådet bestämdes att ungdomars psykiska ohälsa skulle vara ett prioriterat område. Som en del av detta fick Nordens välfärdscenter uppdraget att arbeta med ett 3-årigt projekt med namnet ”Unga in i Norden”. Projektet har resulterat i en serie med rapporter som beskriver hur arbetet med dessa frågor ska se ut – liksom ett antal policyrekommendationer.

I år har Norge återigen ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och den 27 och 28 februari arrangeras ett toppmöte och en konferens om ungas psykiska ohälsa. Lidija Kolouh-Söderlund är den som har jobbat fram rekommendationerna och hon kommer att finnas på plats under de båda dagarna.
– Vad vi har sett är hur viktigt det är med tidiga ungdomsvänliga och lättillgängliga insatser där ungdomar får chansen att prata om både stort och smått. Signalerna som vi har fått från inte minst ungdomarna själva är att det fungerar väldigt bra. Därför är det något som jag tänker lyfta fram, säger hon.

Det är tredje gången som det hålls en nordisk toppkonferens inom det nordiska hälsoarbetet. Första gången var 2014 och det var då det bestämdes att det nordiska hälsoarbetet och samarbetet skulle utvecklas och stärkas under de närmaste fem till tio åren. Bland annat genom ett toppmöte som lyfter utmanande och viktiga frågor i Norden.
– Vi har tagit fram så mycket kunskap som belyser olika områden kopplat till ungas psykiska hälsa och välfärd. Det är fantastiskt för mig att i de här sammanhangen få sprida vad vi har kommit fram till, säger Lidija Kolouh-Söderlund.

Mer information om toppmötet och konferensen hittar du här. 

Program för det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2017.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet