English page Verkkosivu suomeksi

Seminar om kvalitet i ældreomsorgen i København

  • Välfärdspolitik
maj
2015
18

Hvilke udfordringer er de største i Norden i fremtiden for kvalitet i ældreomsorgen, og hvordan kan problemerne tackles. Disse spørgsmål vil blive drøftet, når Nordens Velfærdscenter afholder gratis temadag på Nordatlantens Brygge den 2. juni kl. 09.30 – 14.00.

Nordens Velfærdscenter har med udgivelsen af to rapporter om kvalitet i ældreomsorgen sat fokus på, hvordan de nordiske lande og selvstyrende områder håndterer og fremtidssikrer kvaliteten i ældreomsorgen i en tid, hvor den demografiske udfordring præger det politiske billede og hverdagen i ældreomsorgen.

Rapporten Ældreomsorg i Norden giver et billede af, hvordan ældreomsorgen er organiseret i Norden, og rapporten Når fortiden er længere end fremtiden er et oversigtsstudie, der fremdrager ligheder og forskelle i de nordiske landes håndtering af kvalitet og tilsyn i ældreomsorgen.

Seminar: Kvalitet i ældreomsorgen 2.6 2015

Äldre man och kvinna äter glass

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet