English page Verkkosivu suomeksi

Projektrapport speglar situationen för samer med funktionsnedsättning

  • Funktionshinder
mar
2016
22

Rapporten "Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse" lanseras vid ett seminarium i Campus Harstad den 25 april. Rapporten är en del av Nordens Välfärdscenters projekt "Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund".

Bilden visar Campus Harstad, som ligger vackert nere vid vattnet.STUDIEN är resultatet av ett forskningsprojekt som genomförts av forskargruppen "Mångfald och tolerans" vid Universitetet i Tromsö. 

STUDIEN PEKAR på flera förhållanden som hindrar personer med samisk bakgrund och funktionsnedsättning från att få likvärdig välfärdsservice som övriga befolkningen.

Mer information om seminariet

Mer information om projektet "Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund"

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet