English page Verkkosivu suomeksi

Ny publikation om universell design och välfärdsteknologi

  • Välfärdsteknologi
mar
2017
10

Universell design och välfärdsteknologi är två närliggande begrepp med olika ursprung och delvis också olika inriktning. Det är begrepp med potential att komplettera varandra och stärka inkluderingen i samhället av människor med funktionsnedsättningar.

– Universell design blir en framåtblickande huvudstrategi, men det utesluter inte välfärdsteknologi, det är kompletterande områden, inte motsättningar, säger Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare och forskare vid Avdelningen för rehabiliteringsteknik, Certec i Lund.

Här kan du ta del av den nya publikationen som innehåller flera olika nordiska exempel på hur dessa två begrepp kan integreras.

Bra lösningar fungerar för alla - om universiell design och välfärdsteknologi 

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet