English page Verkkosivu suomeksi

Norge har ny handlingsplan för universell utformning

  • Funktionshinder
feb
2016
24

Att samhället fungerar för alla är viktigt både utifrån delaktighet och mänskliga rättigheter likväl som att bemöta den demografiska utvceklingen. Norge har en ny nationell handlingsplan för universell utformning som ytterligare ska stärka utvecklingen för ett samhälle för alla.

Porträttbild av Åse Kari Haugeto, chef för Deltasenteret i Norge och vice ordförande i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.Deltasenteret vid Barne- ungdoms og familiedirektoratet har en viktig roll för implementeringen av planen. Åse Kari Haugeto är chef över centret och vice ordförande i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.

- Det er flott at regjeringen nå har lansert en ny handlingsplan for universell utforming. Erfaringen vi har i Norge viser at det å ha en handlingsplan er et godt virkemiddel for å få helhetlig fokus på et slikt tversgående tema. Planen inneholder tiltak for svært mange sektorer, hele 10 departementer står bak, og viser virkelig bredden i arbeidet med universell utforming. Vi i Bufdir skal gjøre alt for å støtte opp under sektorenes arbeid i tillegg til at vi har ansvar og delansvar for en del egne tiltak i planen.

Här finns mer information om handlingsplanen

Mer information om övriga Nordens strategier för funktionshinderpolitik och universell utformning och tillgänglighet finns här

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet