English page Verkkosivu suomeksi

Nordiske ældredage i Tórshavn 26-27 maj

  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
maj
2015
7

Hvilke udfordringer er de største i fremtiden for kvalitet i ældreomsorgen, og hvordan kan problemerne tackles? Hvilke spørgsmål arbejder det nye nordiske demensnetværk med? Disse spørgsmål vil blive drøftet, når Nordens Velfærdscenter afholder to seminarer om ældrespørgsmål på Færøerne den 26. og 27. maj.

Arrangementet er gratis og retter sig mod politikere, myndigheder samt fagfolk. Af hensyn til forplejningen bedes man tilmelde sig særskilt til arrangementerne.

26.5: Seminar om demens i Norden, Hotel Føroyar

Nordens Velfærdscenter vil præsentere det nye nordiske demensnetværk, der er under opbygning. Jónvør Christiansen fra Tórshavn kommune vil præsentere den nye demensstrategi på Færøerne. Der vil være fokus på velfærdsteknologi som et hjælpsomt værktøj i arbejdet med demens. Dagen byder derudover på oplæg om distanceuddannelse og endelig vil der være et oplæg om behovet for et fælles intensivt arbejde på at finde holdbare boligløsninger, så demente kan bevare deres værdighed.

Oplæggene vil blive afholdt på dansk og på svensk.

Program och registrering (Seminar om demens 26.5 2015)

27.5: Seminar om kvalitet i äldreomsorgen, Hotel Tórshavn

På seminaret om kvalitet i ældreomsorgen præsenterer vi resultatet af projektet med samme tema. Vi har rettet fokus mod den nye, store ældregenerations velfærd, som er sat under pres på grund af den demografiske udfordring, som kommer til at præge Norden fremover. Projektrapporten beskriver, hvordan ældreomsorgen er organiseret i de nordiske lande og beskriver de vigtigste fremtidige udfordringer på området. Derudover præsenteres et antal konkrete forslag til, hvordan udfordringerne kan tackles.

Oplæggene vil blive afholdt fortrinsvis på dansk og et enkelt på svensk.

Program och registrering (Seminar om kvalitet i äldreomsorgen 27.5 2015)


 

Äldre kvinna och man samtalar

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet