English page Verkkosivu suomeksi

Norden i topp när EU delade ut priser

  • Funktionshinder
dec
2014
4

Borås blev etta och Helsingfors tvåa när EU-kommissionen meddelade årets pristagare i Access City Award i samband med Europeiska dagen för personer med funktionsnedsättning.

Access City AwardUtmärkelsen innebär ett erkännande av de båda städernas heltäckande och strategiska insatser för att skapa en tillgänglig stad för alla. Städerna är ett bra exempel på hur man med lokala åtgärder kan undanröja många av de hinder som personer med funktionsnedsättning möter i sin vardag.


- Det här visar att Norden ligger långt framme iMaria Montefusco arbetet med tillgänglighet, säger Maria Montefusco, projektledare på Nordens Välfärdscenter. Men det återstår fortfarande mycket att göra. Sekretariatet för nordiska ministerrådets funktionshindersråd, som Nordens Välfärdscenter ansvarar för, ska inom kort starta projektet "Funktionshindersperspektiv, kön och mångfald". En arbetsgrupp med nordiska experter på universell utformning kommer att utgöra en plattform för utveckling av nordiskt samarbete om ämnet. Bland annat ska de kartlägga och sprida goda exempel på hur man kan arbeta för förbättrad tillgänglighet och därmed stärkt inkludering.
- Oerhört bra att två nordiska städer toppar i en europeisk tävling, det är viktigt att våra nordiska länder fortsätter att vara goda exempel i en större internationell kontext, kommenterar Maria Montefusco.

Här finns mer information om Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.

Europeiska funktionshindersorganisationen European Disability Forum uppmärksammar Access City Award.

Här, på EU-kommissionens hemsida, kan man i efterhand se sändningen från konferensen som hölls med anledning av Europeiska funktionshindersdagen.

Trends in Universal DesignAntologin Trends in Universal design från 2013, som baseras på inlägg från konferensen UD2012 som genomfördes i Norge.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet