English page Verkkosivu suomeksi

NIKK uppmärksammar projektet Könsrelaterat våld och funktionshinder

  • Funktionshinder
apr
2015
25

Det är ett misslyckande för samhället att redan utsatta utsätts för övergrepp.

Urklipp från NIKKs hemsida med intervjun med Maria Montefusco-Det säger Maria Montefusco, projektledare vid Nordens Välfärdscenter, om bakgrunden till det nordiska projektet "Könsrelaterat våld och funktionshinder", när hon intervjuas för NIKKs hemsida.
Frågan är viktig att lyfta i ett nordiskt kontext eftersom det finns lite kunskap och få experter som har fördjupat sig i frågeställningen.

NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet.

Via denna länk kan du läsa hela intervjun.

Mer information om projektet finns på funktionshindersrådets hemsida.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet