English page Verkkosivu suomeksi

Kvalitet i äldreomsorgen i fokus vid möte i Reykjavik

  • Välfärdspolitik
nov
2014
30

Hur kan samhället i framtiden garantera kvaliteten på äldreomsorgen när vi står inför ett agequake, en ökad andel äldre i befolkningen? Frågan ställdes av Elizabeth Dahler-Larsen, projektledare på Nordens Välfärdscenter för projektet Kvalitet i äldreomsorgen, under en paneldiskussion i Nordens Hus i Reykjavik.

Panelen, från vänster: Gyða Hjartardóttir, Halldór Gudmundsson, Eygló Harðardóttir, Sigurveig H. Sigurðardóttir och Jóna Valgerður Kristjánsdóttir.

Bakgrunden är välkänd: åldersstrukturen på Island, liksom i stora delar av världen, förändras snabbt. Samtidigt hör de nordiska länderna till dem som är bäst för gamla människor att bo i: På Global Age Watchs lista ligger Island på sjunde plats när det gäller bra livskvalitet, på tredje plats när det gäller ekonomisk trygghet och på åttonde plats när det gäller tillgång till hälsovård.
Att upprätthålla den kvalitetsnivån är en utmaning när förutsättningarna ändras, även om det främst är friska år som läggs till livslängden. Diskussionen är extra aktuell i Island eftersom tanken är att staten ska överlämna ansvaret för äldreomsorgen till kommunerna.
Panelen bestod av Eygló Harðardóttir socialminister, Jóna Valgerður Kristjánsdóttir ordförande i Landsföreningen för de äldre, Gyða Hjartardóttir specialist på Kommunernas landsförening, Sigurveig H. Sigurðardóttir docent på Islands universitet och Halldór S. Guðmundsson vårdhemsdirektör i Akureyri kommun. Moderator för evenemanget var journalisten Jóhann Háuksson.

Jóna Valgerður Kristjánsdóttir betonade de äldres rätt att bli lyssnade på och själva bestämma över sin vardag.
- Jag tycker inte om tanken på att bli behandlad som omyndig och fråntagen min självständighet när jag blir över 80 år gammal, sade hon. Det vore bra om olika delar av omsorgen, sjukvård och social service, låg i samma organisation. Förslagsvis borde alla kommuner utse en arbetsgrupp som tittar på problemen innan det är dags att överföra äldreomsorgen från staten till kommunerna.

Halldór S Guðmundsson, vårdhemsdirektör i Akureyri, betonade betydelsen av ideologi som en vägledande princip. Vården i Akureyri baserar sig på den s.k. Eden-filosofin, som har omsorg, respekt, samarbete och glädje som honnörsord.
- Den går ut på att radikalt ändra attityder inom äldreomsorgen, ändra ramen för omsorgen, personalens attityder och för delen hela befolkningens attityder till brukarna, som är våra klienter, sade Halldór S Guðmundsson. Vi vill komma bort från den institutionella kulturen och renodla istället ett slags hem- eller familjekultur som tar hänsyn till brukarnas individuella önskemål

Sigurveig H. Sigurðardóttir, docent på Islands universitet, tog upp svårigheten att mäta kvaliteten på äldreomsorgen, särskilt den subjektiva delen.
- . Vi har mycket bättre mätinstrument för att utvärdera sjukvården än den subjektiva kvaliteten inom äldreomsorgen, sade hon. Subjektiv bedömning är svår och när vi talar om kvalitet är det av avgörande betydelse att vi talar om samma sak. Alla som är delaktiga, brukare, familj och det offentliga måste vara delaktiga i att diskutera vad man ska mäta.

- Det är uppenbart att alla kommuner inte har samma möjlighet att erbjuda omvårdnad, menade Gyða Hjartardóttir, specialist på Islands kommunförbund. Frågan om kvaliteten i äldreomsorgen handlar ur vårt perspektiv om hur den kommer att utvecklas innan den överförs till kommunerna. Som Jóna Valgerður påpekar är det ganska viktigt att kvalitetsfrågorna hanteras på central nivå.

Eygló Harðardóttir, social- och bostadsminister, vill gärna se att äldreomsorgen övergår till kommunerna.
- Min uppfattning har förstärkts genom att övergången för personer med funktionsnedsättning har gått så bra, sade hon. Visserligen är det möjligt att äldreomsorgen blir dyrare när den överförs till brukarnas närområde men jag är säker på att man därigenom också ökar kvaliteten.
- Jag håller också med om att vi måste skapa tydligare kvalitetskriterier på det sociala området. Därför har vi tillsatt en ny förvaltningskommitté. Tanken är att tydliggöra gränsen mellan administration å ena sidan och uppföljning av servicekvalitet.
Eygló Harðardóttir avslutade med att ge beröm åt Reykjavik som visat att det är möjligt att integrera hemvård och hemsjukvård på ett bra sätt.
- Men detta tar tid och vi måste bryta ner vissa hinder.

Text: Jóhann Háuksson/Nino Simic
Foto: Sigtryggur Ari /DV

Jóhann Háuksson skrev i tidningen DV om paneldiskussionen

HÄR kan du läsa mer om våra övriga turnéstopp

HÄR finns mer information om vårt projekt "Kvalitet i äldreomsorgen"

Vågar vi åldras i Norden?

Program för NVCs turné 2014

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet