English page Verkkosivu suomeksi

Start för svensk studie om rättigheter för samer med funktionsnedsättning

  • Funktionshinder
jan
2016
14

Margaretha Uttjek, forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, ska genomföra en svensk studie av hur samhället tillgodoser rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund. Studien är en del av motsvarande nordiska projekt, som drivs av Nordens Välfärdscenter.

Margaretha Uttjek, forskare vid Umeå universitet- JAG SKA undersöka vilka behov som finns bland samer med funktionsnedsättning, vad som eventuellt saknas i vardagslivet, bland barn i skolan, i arbetslivet eller andra livssituationer, säger Margaretha Uttjek.
Den samhällsservice som finns på olika nivåer är tillgänglig för alla men man vet att det finns samer som undviker att söka hjälp från svenska myndigheter. Hjälpen uppfattas som bristfälligt anpassad till samisk kultur och tradition.

I EN FÖRSTUDIE som genomfördes 2014 av Kajsa Huuva framgår det till exempel att renskötande samer har lågt förtroende för primärvården, psykiatrin och socialtjänsten. Man upplever att personal har bristande kunskap om samiskt kultur- och samhällsliv, vilket ibland leder till orealistiska förslag på behandling och vård.

- JAG HOPPAS ATT kunskaperna som kommer fram kan användas praktiskt föratt utöka samhällets service så att situationen kan förbättras, säger MargarethaUttjek.

Här kan du läsa mer om projektet "Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund"


Delrapport 2 från projektet är klar

DELRAPPORT 2 från projektet "Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund", där ovannämnda studie ingår, finns tillgänglig för nedladdning och läsning. Här finns information om arbetet inom projektet under 2015, bl.a. mer om den kvalitativa studien som gjorts på Høgskolen i Harstad i Norge samt den svenska kvalitativa studien som görs av Margaretha Uttjek, som intervjuas här ovan.

Här kan du ladda ner och läsa Delrapport 2.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet