English page Verkkosivu suomeksi

Netværk inden for Velfærdsteknologi

  • Välfärdsteknologi

Der er på nordisk plan oprettet en del forskellige netværk inden for området velfærdsteknologi. Nordens Velfærdscenter deltager i og bidrager til flere af disse netværk.

I menuen til højre findes mere information om de enkelte netværk.

Yderligere netværk er på vej

Der blev i 2011 afholdt det første møde i en nordisk gruppe, der arbejder med at undersøge mulighederne for at etablere et nordisk netværk vedrørende hjælpemidler og andre teknologiske løsninger der kan hjælpe det stigende antal mennesker med demens. Da demens, på grund af den demografiske udvikling, prioriteres højt af landene, arbejdes der i 2012 med at udarbejde et forslag til et nordisk netværk inden for området.

I 2012 planlægges der et nordisk møde med henblik på at undersøge muligheden for et fælles nordisk standardiseringsinitiativ i forhold til den nye velfærdsteknologi. Det er målet at medvirke til at fremme en udvikling, hvor de nordiske lande er med til at sikre, at der sker en udvikling internationalt i retning af gode anvendelige standarder, der sikrer at produkter fra forskellige leverandører kan fungere sammen.

Senast uppdaterad

2017-03-10

Nyckelord

  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet