English page Verkkosivu suomeksi

Nätverk inom Välfärdspolitik

  • Välfärdspolitik

Liksom på andra insatsområden har Nordens Välfärdscenter nätverk även inom området Välfärdspolitik. Fyra nätverk är knutna till projektet "Tidiga insatser för sårbara familjer".

Nätverken

Referensgruppen består av tjänstemän från de nordiska ländernas departement och andra centrala institutioner. Nätverkets sammansättning garanterar både att projektet har tillgång till viktig information från alla nordiska länder och att projektets resultat når de högst ansvariga beslutsfattarna.

Tre expertnätverk är knutna till projektets fokusområden. Medlemmarna är en blandning av forskare och praktiker, som ger projektet tillgång både till den senaste forskningen och till "best practice"-exempel. Medlemmarna får i projektet en mötesplats för diskussioner, skaffar sig gemensamma kunskaper och kan, genom sina nätverk, sprida projektets resultat djupt in i de miljöer som arbetar med tidigt stöd.

Nofam ...

... Nordiskt familjeforum, är ett institutionsnätverk som årligen kompletterar och validerar den informaton som publiceras på vår hemsida.

Nofam-nätverket

Nätverket Demens i Norden ...

... (2015-2017) koordineras av Nordens Välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nätverket består av representanter från myndigheter, departement och patientorganisationer.

Läs om demensnätverkets arbete

Senast uppdaterad

2016-08-09

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet