English page Verkkosivu suomeksi

Nätverk inom alkohol- och narkotikaområdet

  • Alkohol och narkotika

Nordens Välfärdscenter deltar i flera nordiska nätverk inom alkohol- och drogområdet. Vi sammankallar regelbundet institutionsnätverket för alkohol- och drogfrågor och samarbetar aktivt med Nordiska tjänstemannagruppen på alkoholområdet och Nordiskt narkotikaforum.

Institutionsnätverket

Nordens Välfärdscenters nätverk för alkohol-, drog- och beroendefrågor

Institutionsnätverket för alkohol-, drog och beroendefrågor sammankallas en gång om året. Nätverkets funktion är att ge insyn och utbyta erfarenheter och åsikter om den verksamhet som bedrivs av Nordens Välfärdscenter Finland.

Medlemmarna i nätverket består av forskare från universitet och institutioner som bedriver forskning på området samt tjänstemän som arbetar vid departement med ansvar för alkohol och drogfrågor. Gruppens sammansättning varierar.

Medlemmar i nätverket

År 2015 består institutionsnätverket av följande personer:

Danmark
Kari Grasaasen
, Sundhedsstyrelsen, Center for forebyggelse, DK
Kit Broholm, Sundhedsstyrelsen, Center for forebyggelse, DK
Jakob Tjalve, Socialstyrelsen, DK
Line Vistisen, Socialstyrelsen, DK
Kim Bloomfield, Center for rusmiddelforskning, DK

Finland
Kari Paaso
, social- och hälsovårdsministeriet, FI
Pekka Hakkarainen, THL (Institutet för hälsa och välfärd), FI
Christoffer Tigerstedt, THL (Institutet för hälsa och välfärd), FI

Åland
Fredrik Rönnlund, Ålands landskapsregering, ÅL

Norge
Lilly Sofie Ottesen
, Helsedepartementet, NO
Astrid Skretting, SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning), NO
Pål Kraft, SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning), NO

Sverige
Jenny Cisneros Örnberg
, SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning), SE
Mats Ramstedt, CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), SE
Elisabet Aldenberg, Socialdepartementet, SE
Bo G. Pettersson, Socialdepartementet, SE

Island
Rafn M. Jònsson
, Directorate of Health, IS
Hildigunnur Ólafsdóttir, Reykjavik Academy, IS

 

Nordiska tjänstemannagruppen på alkoholområdet

De nordiska tjänstemännen på alkoholområdet har sedan år 2004 samarbetat på basis av ett mandat från Nordiska ministerrådet och Nordens Välfärdscenter Finland deltar i tjänstemannagruppens möten. Gruppen har i uppgift att lyfta fram aktuella teman på alkoholområdet och samla nordiskt underlag för det alkoholpolitiska samarbetet i Norden, inom Europeiska Unionen och i internationella sammanhang.

Nordiskt narkotikaforum

Nordens Välfärdscenter Finland deltar aktivt i den informella tjänstemannagruppen Nordiskt narkotikaforum som utbyter information om det aktuella narkotikapolitiska läget i de nordiska länderna. Expertnätverket med nationella representanter preciserar de frågor man vill behandla samnordiskt.

Senast uppdaterad

2016-02-04

Nyckelord

  • Alkohol och narkotika

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet