English page Verkkosivu suomeksi

Nätverk

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Det er afgørende for Nordens Välfärdscenters (NVC) arbejde at etablere institutionsnetværk og fagnetværk, som kan understøtte de fag- og indsatsområder, der skal arbejdes med. Dette for at sikre, at vi har adgang til den nødvendige fagkompetence i opgaveløsningen.

Nordens Välfärdscenter har følgende struktur på sine netværk:

Institutionsnetværk: NVC forventes at synliggøre nordisk nytte i sit arbejde. Dette gøres ved at sikre forankring/implementering med videre i de respektive lande. Knyttet til de forskellige indsatsområder etableres et netværk med repræsentanter fra ansvarlige institutioner fra de respektive lande, som skal varetage denne type funktioner. Disse netværk benævnes institutionsnetværk.

Fagnetværk: Det forventes at NVC på eget initiativ eller i samarbejde med de pågældende institutionsnetværk etablerer de nødvendige fagnetværk indenfor NVC's prioriterede arbejdsområder, som i forhold til de konkrete arbejdsopgaver kan understøtte institutionsnetværket og NVC på de pågældende områder.

Ekspertnetværk: Ekspertnetværk associeres oftest med fagekspertise og vil,  være specialister på et afgrænset område. Ekspertnetværk er forankret i NVC's vedtægter og bestyrelsen vil vurdere oprettelsen af sådanne netværk.

Senast uppdaterad

2015-04-28

Nyckelord

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet