English page Verkkosivu suomeksi

Turnéer 2013

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

 

Stockholm, Oslo, Reykjavik, Helsingfors, Nuuk, Torshamn, Mariehamn. Under 2013 besökte NVC alla de nordiska länderna och de självstyrande områden med sina turnéer inom tre temaområden: Arbetsinkludering av unga, tidiga insatser för familjer och personer med funktionsnedsättning i medier.

Back on Track - om lyckade insatser i kampen mot Nordens ungdomsarbetslöshet

Tio procent av ungdomar är i riskzonen för utanförskap. De saknar arbete, praktik och studieplats. Insatser mot ungdomsarbetslöshet måste i högre grad inriktas på att hjälpa de unga som befinner sig längst från arbetsmarknaden. Detta är en av slutsatserna i rapporten Unge på kanten, skriven av NVC på uppdrag av Nordiska ministerrådet.  Under turnén presenterades även en nordisk kunskapsbank om avhopp från gymnasiet.

 

  Helsingfors 14 mars
  Bangatan 3, Arbets- och näringsministeriet

 

  Oslo 19 mars, kl. 9.00-10.30
  NOVA, Munthesgt 29

 

  Folkemødet, Bornholm, 13 juni kl. 16.30-18.00 
  Det nordiske telt på Cirkuspladsen i Allinge

 

  Politikerveckan, Almedalen, Visby 2 juli  Nordens hus Sturlugötu 5 - 101 Reykjavík, 23 maj  We will be visiting Katuaq, The Cultural Centre of
 Greenland on August 28.
 

 

Mariehamn 20 november

 


Tidiga insatser för familjer

Tidiga interventioner kan ge stora effekter för barn och familjer för att förhindra marginalisering. I dag vet vi att en stor del av de barn som redan under förskoletiden visar tecken på att inte må bra, får fortsatta problem under tonåren.

Tidigt förebyggande interventioner för familjer i risk för social marginalisering var ett av Nordiska ministerrådets prioriteringsområden under 2011 och 2012. Nordens Välfärdscenter fick uppdraget att driva detta projekt. Syftet är att sprida kunskap om tidiga insatser, i första hand för familjer med barn före skolåldern.

Helsingfors 11 mars, kl 10.00-15.30
Kommunernas hus, Andra Linjen 14

 

Oslo 11 april, kl 10.00-15.30
Holbergs Terrasse Kurs- og konferansesenter
Stensberggata 27 Oslo

 

Köpenhamn 15 maj, kl 9.00-16.00
Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, Köpenhamn

 

Tórshavn 27 maj, Nordens Hus

 

 

The 3rd Nordic Family Centre Conference
Tromsø, 10-12 juni 2013
 Projektet och dess slutsatser om utveckling av  familjecentraler presenteras i plenum den 11 juni.

On August 28 and 29 we visited Nuuk and Ilulissat in order to make a presentation of the project. In Ilulissat the meeting was arranged in  cooperation with leaders of all family centers in Greenland.

Den 8 oktober presenterades projektet "Tidiga insatser" på Nordens Hus  Reykjavik.

 ÅlandPersoner med funktionsnedsättning i medier

Vi måste bli bättre på att synliggöra personer med funktionsnedsättning i medier. Vi vill att medier ska visa personer med funktionsnedsättning som vilka andra människor som helst: med rättigheter, skyldigheter och med unika personligheter och livsförutsättningar.

 Kulturkontakt Nord
  23 oktober kl.13

 

  Mer information snart!Folkemødet 2013 Bornholm den 14 juni kl. 20-22.00 
Det  nordiske telt på Cirkuspladsen i Allinge. Danska kulturministern Marianne Jelved medverkar i en debatt med bland annat TV Glad.

 För att uppmärksamma Nordens Dag, den 23 mars arrangerade det  svenska ordförandeskapsprogrammet Nordens Dag på NK. Nordens Välfärdscenter och Nordiska ministerrådets informationskontor deltog med flera aktiviteter. Mikael Andersson, Hanna Danmo Källman, Cato Zahl Pedersen och Anna Bergholtz, var några av gästerna.
Nordens Dag på NK invigdes av Sveriges nordiska samarbetsminister Ewa Björling

  Tórshavn 27 maj

 

 

  Reykjavik 26 mars 2014
 Katuaq, Nuuk Grönland 28 augusti Mariehamn Åland, 20 november


Senast uppdaterad

2016-04-25

Nyckelord

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet