English page Verkkosivu suomeksi

Ledning

Ewa Persson Göransson

Ewa Persson Göransson

Direktör

Tel. dir. +46-8 545 536 03

Mobil +46-70 642 0048

 • Alkohol och narkotika
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi
Jacob Boëthius

Jacob Boëthius

Administrationschef

+46-8 545 536 04

+46-70 661 5455

 • Alkohol och narkotika
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi
Nina Rehn-Mendoza

Nina Rehn-Mendoza

Ställföreträdande direktör, verksamhetsledare Finland

Mobil +46 73 535 80 92

.

 • Alkohol och narkotika
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet