English page Verkkosivu suomeksi

Turné 2015, Tórshavn: Kvalitet i äldreomsorgen

  • Välfärdspolitik

Nordens Välfärdscenter inbjuder till seminariet ”Kvalitet i äldreomsorgen”, där vi presenterar resultatet av vårt projekt med samma namn. Vi har riktat fokus mot den nya stora äldregenerationens välfärd, som är satt under press på grund av den demografiska utmaningen, som finns i mesta delen av Norden.

PROJEKTRAPPORTEN består dels av en faktadel som beskriver hur äldreomsorgen är organiserad i de nordiska länderna, dels en del som beskriver de viktigaste framtida utmaningarna på området. I denna del finns också ett antal konkreta förslag på hur samhället bör tackla utmaningarna.

SOCIALMINISTER Annika Olsen blir inledningstalare under seminariet, som också gästas av Tine Rostgaard, professor vid Ålborgs universitet, Sigurveig H Sigurdardóttir, associate professor in social works, Islands Universitet, samt Vibeke Høy Worm, souschef, Socialstyrelsen, Kontor for ældre og demens, Danmark.

Händelsedetaljer

Start: 2015-05-27 - kl 09:30
Slut: 2015-05-27 - kl 14:30
Adress:
Hotel Tórshavn, Tórsgøta 4, Tórshavn
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet