English page Verkkosivu suomeksi

Kommunikative relationer - et oppfølgningskursus

  • Funktionshinder

Kurset vil fokusere på, hvordan de to analysemodeller og de udvalgte teoretiske begreber, som er beskrevet i bogen ”Kommunikative Relationer” (Nafstad og Rødbroe, 2013), kan anvendes i praksis.

Dette pædagogiske værktøj anvendes, når netværket omkring en person med medfødt  døvblindhed deltager i videoanalysegrupper, hvis opgave er at planlægge og evaluere kommunikativ intervention i en kontinuerlig proces.

I ”Kommunikative Relationer” foreslår forfatterne, at analysen foregår i netværksgrupper, som er inspireret af teori om fokusgrupper. Sådanne grupper sigter mod, at alle beslutninger træffes på et så bredt grundlag som muligt. Det betyder, at videoanalysen må foregå i en ramme, som er så tryg, at deltagerne både får lyst til at lytte til hinanden og til at dele egne synspunkter, viden og erfaringer

En fokus-/netværksgruppe ledes af en gruppeleder, som må balancere mellem sin rolle som facilitator af selve gruppeprocessen og sin rolle som den, der er pædagogisk ansvarlig for kvaliteten i analysen og relevansen i de indsatser, som gruppen beslutter at prioritere. En sådan rolle er meget krævende. Kurset vil derfor lægge vægt på, at deltagerne får indsigt i rollens forskellige facetter og får afprøvet, hvordan det er, at være leder af en fokusgruppe.

Forelæsere

Specialpsykolog Anne Nafstad, Norge Specialkonsulent Inger Rødbroe, Danmark

Kursusleder

Maria Creutz, Nordens välfärdscenter

Målgruppe

Alle professionelle, som har fagligt-indholdsmæssigt ansvar/opgaver i forhold til at planlægge og gennemføre individuelle indsatser for udvikling af kommunikation med børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed eller kombineret sansetab. Kurset vil også være relevant for de professionelle, der arbejder med fagudvikling, kvalitetssikring og formidling af kundskab og kompetence om medfødt døvblindhed eller kombineret sansetab og kommunikation. Det forudsættes, at deltagerne har erfaring med videoanalyse og kender indholdet i bogen ”Kommunikative Relationer” enten fra tidligere kurser eller fra arbejde i et af de nordiske netværk, som arbejder med implementering af indholdet i ”Kommunikative Relationer”.

Der vil max. blive optaget 20 personer på kurset.

Form

Kurset er interaktivt. Det kommer til at indeholde både faglige oplæg, gruppearbejde, fremlæggelser og diskussioner.

Sprog og tolkning

Kursens sprog er skandinavisk (svensk, dansk og norsk). Tolkning vil være tilgængeligt efter behov (til finsk og islandsk)

Deltageravgift

Deltagerne kan til dette kursus vælge imellem to pakker, en pakke med overnatning og en endagspakke. Specifikationerne ses i nedenstående.

Pakke med overnatning, singlerum
Prisen på denne pakke er DKK 3800 og inkluderer overnatning i singlerum (27-30 marts 2017), morgenmad, konferenskaffe, frokost og middage under kursusforløbet.

Pakke med overnatning, delt dobbeltrum
Prisen på denne pakke, hvor man deler et dobbeltrum, er DKK 3100 og inkluderer overnatning i delt dobbeltrum (27-30 marts 2017), morgenmad, konferenskaffe, frokost og middage under kursusforløbet.

Endagspakke
Prisen på denne pakke er DKK 1700 og inkluderer frokoster, kaffepauser og middage under kursusforløbet.

Tilmelding

Senest 10 februar 2017 på https://www.lyyti.in/Kommunikativerelationer 

OBS! Max antal deltagere på kurset er 20 personer.

Händelsedetaljer

Start: 2017-03-27 - kl 14:00
Slut: 2017-03-30 - kl 13:00
Adress:
Dronninglund Slot, Aalborg, Danmark
Nyckelord:
  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet