English page Verkkosivu suomeksi
 • Till webbenkäten

  Vi vill bli bättre för dig!

  Hur skulle du vilja att vår hemsida såg ut och fungerade om du fick bestämma? Nu har du chansen att vara med och påverka arbetet med vår nya hemsida. Hjälp oss att bli bättre för dig! 

  Läs mer

Projekt

 • Ensamkommande unga

  Bild på omslag med en kille

  De nordiska länderna har de senaste åren tagit emot ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i våra länder. Vi har sett en ökning från år till år och Sverige är det land so [...]

  Läs mer
 • Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning

  Nordens Välfärdscenter projekt "Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning" sätter fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Syftet är att inspirera och konkretisera för beslutsfattar [...]

  Läs mer

Nordiskt samarbete om integration skapar mötesplatser

 • Det finns en stark vilja i Norden att hitta bra lösningar på hur nyanlända snabbt kan komma i arbete, delta i samhällslivet och känna tillhörighet i det nya hemlandet.

  Som ett svar på detta har Nordiska ministerrådet gett Nordens välfärdscenter i uppdrag att skapa en mötesplats där olika aktörer kan utbyta kunskap och erfarenheter.

  I projektet kommer vi bland annat att samla aktuell forskning och lyfta exempel från de nordiska länderna på verksamheter som leder till integration. 

  Läs mer

Kurser och konferenser

Följ Nordens välfärdscenter

Vilken kanal föredrar du? Du kan följa oss på Twitter, Facebook, nyhetsbrev eller via MyNewsdesk.

Nordens välfärdscenter på Twitter (Nordicwelfare1)

Nordens välfärdscenter på Facebook

Nordens välfärdscenter (dövblindområdet) på Facebook

Våra nyhetsbrev

Följ Nordens välfärdscenter via MyNewsdesk

popNADs logotyp

popNAD

Vi tycker att forskningsresultat ska vara lättillgängliga. popNAD publicerar populärvetenskapliga webbartiklar och debattinlägg om nordisk alkohol-, narkotika- och tobaksforskning. Webbplatsen publicerar främst populariserade artiklar ur tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Besök popNAD (öppnas i nytt fönster)

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet