english page finnish page

Projekt

Turné 2015: Missbruk av fakta?

 • Nordens Välfärdscenter åker på turné i de nordiska länderna år 2015 för att diskutera alkohol, droger och forskning i medierna.

  Vi har bjudit in alkohol- och drogforskare, journalister och övriga experter för att diskutera hur rapporteringen kring alkohol- och drogfrågor kunde förbättras.

  Hur kan man skilja mellan faktabaserade och manipulerade vetenskapliga tvister? Vilka källor går det att lita på? Vad kan egentligen räknas som ett forskningsresultat? Bland annat detta vill vi ta reda på under turnén Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna.

  Läs mer

Kurser och konferenser

Nordic Welfares ämnesområden

 • Alkohol och narkotika

  Alkohol och narkotika

  Inom området alkohol och narkotika initierar och planerar vi samnordiska forskningsprojekt, arrangerar konferenser och stimulerar forskningsutbildning och forskarutbyte.

  Läs mer
 • Arbetsinkludering

  Arbetsinkludering

  Nordens Välfärdscenters projekt inom arbetsinkludering har som syfte att belysa hur de nordiska länderna lyckas med att inkludera utsatta grupper på arbetsmarknaden.

  Läs mer
 • Funktionshinder

  Funktionshinder

  Målsättningen för arbetet inom funktionshindersområdet är att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättningar kan delta i samhället på lika villkor som andra.

  Läs mer
 • Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

  Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

  Rådets uppdrag är att ha en rådgivande funktion, finnas tillgängligt för konsultationer från länderna och verksamheter inom det nordiska samarbetet.

  Läs mer
 • Välfärdspolitik

  Välfärdspolitik

  Huvudmålet för insatsområdet är att belysa utvecklingsmöjligheter för den nordiska välfärdsmodellen och dess utformning.

  Läs mer
 • Välfärdsteknologi

  Välfärdsteknologi

  De nordiske lande får i de kommende år flere og flere ældre og færre og færre til at tage sig af dem. For at håndtere denne demografiske udfordring kan man anvende og udvikle velfærdsteknologiske løsninger.

  Läs mer

popNAD

popNADs logotyp

Vi tycker att forskningsresultat ska vara lättillgängliga. popNAD publicerar populärvetenskapliga webbartiklar och debattinlägg om nordisk alkohol-, narkotika- och tobaksforskning. Webbplatsen publicerar främst populariserade artiklar ur tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Följ Nordens Välfärdscenter

Tre tecknade ungdomar

Kunskapsbanken

"Nordisk kunnskapsbank om frafall i videregående utdanning" samlar goda metoder och exempel för att förebygga skolavhopp och öka chanserna till arbete. Här finns aktuell forskning och beskrivning av lyckade nordiska projekt som fått fler unga att fullfölja skolan. Kunskapsbanken drivs av Nordens Välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Kunskapsbanken.org (nytt fönster)

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet